Printeaza Pagina

Anunț ședință Consiliu Consultativ

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglermentare în Comunicații (ANCOM) organizează o nouă întrunire a Consiliului Consultativ miercuri, 8 februarie 2023, începând cu ora 11.00.

Conform agendei, în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ se vor discuta următoarele proiecte de decizii:

  • Proiectul de decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități;
  • Proiectul de decizie pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație;
  • Proiectul  de decizie pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul portabilității numerelor;
  • Proiect de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora.

Reuniunea Consiliului se va desfășura cu prezență fizică, la sediul ANCOM din Str. Delea Nouă, nr.2, sala de şedinţe, etaj 2.  

Pentru o bună desfăşurare a şedinţei, vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră până marți, 7 februarie 2023, ora 17.00, la adresa de e-mail pr@ancom.ro sau la numărul de telefon 0372.845.694, persoană de contact Simona PETRUȘ.

Agenda și documentele supuse dezbaterii Consiliului Consultativ în ședinta din data de 8 februarie 2023 


Nr Numarul documentului Titlu [Detalii]
1 2023/01/01 Agenda [Detalii...]
2 2023/01/02 Minuta ședinței Consiliului Consultativ din 8 decembrie 2022 [Detalii...]
3 2023/01/03 Proiect de Decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități [Detalii...]
4 2023/01/04 Expunere de motive la proiect de decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități [Detalii...]
5 2023/01/05 Sinteza observațiilor la proiectul de Decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități [Detalii...]
6 2023/01/06 Proiect de decizie pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație [Detalii...]
7 2023/01/07 Expunere de motive la proiectul de decizie pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație [Detalii...]
8 2023/01/08 Sinteza observațiilor la proiectul de decizie pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotație [Detalii...]
9 2023/01/09 Proiect de decizie pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul portabilității numerelor [Detalii...]
10 2023/01/10 Expunere de motive la proiectul de decizie pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul portabilității numerelor [Detalii...]
11 2023/01/11 Sinteza observațiilor la proiectul de decizie pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despăgubiri abonaților afectați de nerespectarea obligațiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul portabilității numerelor [Detalii...]
12 2023/01/12 Proiect de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora [Detalii...]
13 2023/01/13 Expunere de motive la proiectul de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora [Detalii...]
14 2023/01/14 Sinteza observatiilor la proiectul de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali și alte măsuri pentru protecția acestora [Detalii...]