Printeaza Pagina

CERP – Comitetul European pentru Reglementări Poștale

  

Cadrul general

Comitetul European pentru Reglementări Poștale (CERP) este organul de specialitate al CEPT, însărcinat cu dezbaterea problemelor legate de reglementarea poştală din perspectivă pan-europeană, fiind responsabilă cu informarea membrilor CEPT privind necesitatea implementării şi dezvoltării serviciului universal în sectorul serviciilor poştale şi adoptarea poziţiei comune în ceea ce priveşte promovarea armonizării legislative continentale cu reglementările Uniunii Europene. CERP este compus din reprezentanţi ai administraţiilor şi autorităţilor din domeniul reglementării poştale din ţările membre CEPT. Reuniunile plenare au loc de două ori pe an, în cadrul acestora se adoptă decizii şi poziţii comune ale membrilor în ceea ce priveşte reglementarea domeniului poştal. Prima reuniune a CERP a avut loc în luna noiembrie a anului 1992.
În cadrul CERP activează două grupuri de lucru: grupul de lucru pentru coordonarea cu Uniunea Poștală Universală  (WG UPU) și Grupul de lucru privind problemele legate de politici (WG Policy). WG UPU are drept scop formularea și prezentarea unui punct de vedere comun al Statelor Europene în ceea ce privește reglementarea serviciilor poștale în cadrul lucrărilor celor două Consilii organizate la nivelul UPU (Consiliul de Administrație și Consiliul de Exploatare Poștală), precum și în cadrul Congresului Uniunii. De asemenea, grupul de lucru are în vedere și coordonarea pozițiilor statelor europene în comunicarea instituțională cu UPU, dar și colaborarea permanentă cu Biroul Internațional al UPU în vederea optimizării procesului de implementare a politicilor unionale in Europa. Grupul de lucru privind problemele legate de politici este dedicat analizării şi dezbaterii politicilor şi strategiilor europene, precum şi administrării procesului de liberalizare/consecinţelor liberalizării sectorului poştal.