Printeaza Pagina

Cadrul de reglementare din Uniunea Europeana

 
DIRECTIVA 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE
 
Directiva 1999/5/CE

din 9 martie 1999, privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei īn ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

 

DECIZIA NR. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului
 
REGULAMENTUL DE PUNERE ĪN APLICARE (UE) 2017/1354 AL COMISIEI din 20 iulie 2017 de specificare a modului īn care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului
 
CLARIFICĂRI legate de art. 10 (10) din Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) īn contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (BREXIT)
 
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/320 al Comisiei din 12 Decembrie 2018 de completare a Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului īn ceea ce privește aplicarea cerințelor esențiale menționate la articolul 3 alineatul (3) litera (g) din directiva respectivă, cu scopul de a asigura localizarea apelantului īn cazul comunicărilor de urgență efectuate de pe dispozitive mobile (se va aplica de la 17 martie 2022)