Printeaza Pagina

BEREC – Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice

    

Cadrul general

Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (BEREC) a fost înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1211/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.
BEREC își îndeplinește atribuţiile în mod independent, imparţial și transparent, asigurând aplicarea coerentă în toate Statele Membre a cadrului de reglementare privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, contribuind astfel la dezvoltarea pieţei interne a UE şi promovând un nivel ridicat al investiţiilor, inovaţiei şi protecţiei consumatorilor prin intermediul concurenţei.
Activitatea BEREC este coordonată de Consiliul Reglementatorilor (Board of Regulators), format din câte un reprezentant al fiecărui Stat Membru, şi anume preşedintele/conducătorul autorităţii de reglementare din Statul respectiv. Consiliul numeşte dintre membrii săi un preşedinte şi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, pentru un mandat de un an, şi adoptă Regulile de procedură.
Suportul administrativ şi profesional necesar pentru desfăşurarea activităţii BEREC este furnizat de către Oficiul BEREC, condus de un Comitet Administrativ şi un Director Administrativ. Comitetul Administrativ este format din câte un reprezentant al fiecărui Stat Membru, şi anume preşedintele/conducătorul autorităţii de reglementare din Statul respectiv, precum şi un reprezentant al Comisiei.