Printeaza Pagina

Aspecte tehnice privind numerotaţia

Progresul rapid înregistrat de tehnologia comunicaţiilor electronice, precum şi diversitatea crescândă a cerinţelor clienţilor deserviţi de reţelele publice de comunicaţii electronice au condus la necesitatea de a le oferi acestora acces uniform la variate structuri de reţele (ISDN, reţele inteligente etc.). Pentru a face faţă evoluţiei menţionate, a fost nevoie ca numerotaţia să-şi extindă formatele pentru a corespunde noilor tipuri de reţele  şi serviciilor telefonice internaţionale, păstrându-se simultan compatibilitatea cu stadiile anterioare.

Pornind de la aceste consideraţii generale, Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (cu abrevierea ITU, preluată din limba engleză), agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru domeniul telecomunicaţiilor, a elaborat prin secţia sa de standardizare pentru telecomunicaţii (ITU – T) Recomandarea E.164 privind "Planul de numerotaţie pentru telecomunicaţii publice internaţionale", în care este precizată structura şi funcţionalitatea numerelor pentru trei categorii de numerotaţie:
  • numerotaţie pentru arii geografice,
  • numerotaţie pentru servicii globale,
  • numerotaţie pentru reţele.
Aceste categorii sunt cunoscute sub termenul generic de numerotaţie E.164. Recomandarea apreciază că numerotaţia E.164 constituie baza pentru adresarea globală în reţelele de terminale fixe (PSTN şi ISDN) şi mobile.  Sub acelaşi termen s-au adăugat alte categorii, prin Suplimentul 1 al Recomandării E.164 (este vorba de numerotaţie pentru  selectarea transportatorilor şi pentru identificarea reţelelor).
 
Se poate aprecia că numerotaţia E.164 cuprinde numere utilizate în reţele cu comutare de circuite (telefonie), fără a exclude însă cazul reţelelor cu comutare de pachete (frame relay). Aceste numere sunt structurate ierarhic în numere internaţionale,numere naţionale şi numere de format local, diferenţierea formatelor făcându-se prin prefixe.  Ele conţin informaţii referitoare la aria geografică, la serviciile furnizate, precum şi la tarifele corespunzătoare.

1. Număr, nume, adresă - definiţii

2. Numere non – E.164

3. Planul naţional de numerotaţie