Printeaza Pagina

Anunț privind deschiderea spre alocare a numărului național scurt 116016

Având în vedere adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/468 a Comisiei din 25 noiembrie 2022 de modificare a Deciziei 2007/116/CE în ceea ce privește introducerea unui număr rezervat suplimentar care începe cu 116 (denumită în continuare Decizia 2023/468/CE), Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea) deschide spre alocare numărul național scurt pentru servicii armonizate cu caracter social 116016 destinat serviciului „Linie de asistență telefonică pentru victimele violenței împotriva femeilor”.

 

În conformitate cu art. 12 alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației nr. 321/2008 privind alocarea și utilizarea unor numere naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, cu modificările ulterioare, prezentul anunț se publică pe pagina de internet a Autorității.

 

Prin acest anunț se stabilesc serviciul armonizat cu caracter social care va putea fi furnizat prin intermediul numărului respectiv, caracteristicile acestui serviciu, data de la care pot fi transmise cererile de acordare LURN pentru numărul național scurt respectiv, precum și grila de punctaj privind criteriile de evaluare a cererilor de acordare a LURN pentru acest număr național.  

 

 1. Informații generale despre numerele naționale scurte de forma 116(xyz)

 

 1. 1.1. Reglementări adoptate la nivel european

Pentru a asigura posibilitatea cetățenilor europeni de a avea acces la anumite servicii cu caracter social prin intermediul acelorași numere în toate țările Uniunii Europene, Comisia Europeană a stabilit o serie de numere pe care statele membre sunt obligate să le rezerve la nivel național pentru furnizarea acestor servicii cu caracter social.

Astfel, a fost adoptată Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea seriei naționale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social, care inițial a inclus, în anexă, un singur număr (116000) rezervat pentru serviciul denumit „Linie telefonică de urgență pentru copii dispăruți ‟. Ulterior, decizia a fost modificată succesiv prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CE, Decizia Comisiei Europene 2009/884/CE și Decizia Comisiei Europene 2023/468. În urma acestor revizuiri succesive, lista numerelor prevăzute în anexă include în prezent șase numere pentru care sunt precizate atât serviciile pentru care se rezervă numerele respective, cât și condițiile specifice referitoare la dreptul de utilizare a acestora.

 

 1. 1.2. Reglementări naționale

ANCOM a elaborat legislația secundară care să asigure posibilitatea furnizării serviciilor cu caracter social în România, astfel:

-           Prin Decizia președintelui ANCOM nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, cu modificările și completările ulterioare, este stabilită destinația numerelor naționale scurte de forma 116(xyz).

-           Prin Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008 privind alocarea și utilizarea unor numere naționale  scurte pentru servicii armonizate la nivel european, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Decizia nr. 321/2008) sunt stabilite regulile de administrare la nivel național a numerelor naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european și condițiile specifice în care un furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului dobândește și își poate exercita dreptul de a utiliza aceste numere.

 

Pentru a reflecta funcția socială a serviciilor armonizate cu caracter social, numerele naționale scurte de forma 116(xyz) au statut de numere cu acces gratuit pentru cei care le apelează.

 

Potrivit art. 4 alin. (3) din Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008, numerele naționale scurte de forma 116(xyz) permit doar terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României.

 

În temeiul art. 5 din Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008, un număr național scurt pentru servicii armonizate cu caracter social poate fi alocat de către ANCOM doar unui furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului prin licență de utilizare a resurselor de numerotație (LURN). Acesta asignează numărul alocat de către ANCOM doar unui furnizor de servicii armonizate cu caracter social identificat în faza procedurii de acordare a LURN pe baza copiei de pe antecontractul încheiat între acesta și furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului în vederea furnizării serviciului armonizat cu caracter social.

 

În ceea ce privește accesibilitatea serviciilor armonizate cu caracter social, ANCOM încurajează furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice destinate publicului să implementeze numerele naționale scurte de forma 116(xyz) în rețelele proprii prin încheierea de contracte de acces și de interconectare pentru a asigura propriilor utilizatori finali accesul la aceste numere.

  

 1. Numărul național scurt pentru servicii armonizate cu caracter social care se deschide spre alocare: 116016.

 

 1. Serviciul armonizat cu caracter social care va putea fi furnizat prin intermediul numărului respectiv: „Linie de asistență telefonică pentru victimele violenței împotriva femeilor‟.

 

 1. 3.1. Descrierea serviciului: serviciu ce oferă victimelor violenței împotriva femeilor posibilitatea de a solicita asistență și sprijin, de a fi informate în legătură cu drepturile lor și cu modalitățile de exercitare a acestor drepturi, precum și de a fi îndrumate către instituțiile relevante.

 

 1. 3.2. Condiții de utilizare a numărului național scurt 116016

Condițiile generale de utilizare aferente numărului național scurt 116016 sunt:

a) serviciul furnizat prin intermediul numărului trebuie să asigure accesul la informații sau asistență ori un instrument de comunicare pentru cetățeni ori la o combinație a acestor elemente;

b) serviciul furnizat este accesibil tuturor cetățenilor, fără a fi necesară o înregistrare prealabilă;

c) serviciul nu este furnizat pentru o durată limitată;

d) accesul la acest serviciu nu este condiționat de plata sau de angajamentul de plată a vreunui tarif;

e) în timpul apelului către acest număr sunt interzise: publicitatea, divertismentul, marketingul și vânzarea sau utilizarea apelului în scopul vânzării de servicii comerciale în viitor.

 

Condițiile specifice de utilizare a numărului național scurt 116016:

 

Atunci când serviciul nu este disponibil non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la nivel național), furnizorul serviciului trebuie să garanteze că informațiile privind disponibilitatea serviciului sunt ușor accesibile publicului și că, pe perioada în care serviciul nu este disponibil, apelanții sunt informați când va deveni disponibil serviciul.

 

 1. Procedura de alocare a numărului național scurt 116016

 

 1. 4.1. Transmiterea cererii

În vederea obținerii dreptului de utilizare a numărului 116016, solicitanții pot depune cereri de acordare LURN în perioada 20.06.2023 – 21.07.2023, prin completarea si transmiterea formularului-tip prevăzut în Anexa nr. 1 la Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008, împreună cu documentele și informațiile prevăzute la art. 10 din aceeași decizie.

 

Solicitările pot fi transmise prin poștă la sediul central al ANCOM din Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, cod 030925, București, pot fi depuse personal la registratura Autorității situată la sediul central sau pot fi transmise ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, la adresa de e-mail ancom@ancom.ro, cu mențiunea „În atenția serviciului Administrare Numerotație și Portabilitate”.

 

 1. 4.2 Analiza documentației

ANCOM va analiza doar solicitările de acordare a LURN care au fost depuse în termen și care îndeplinesc toate condițiile privind transmiterea, conținutul și forma cererii. Evaluarea cererilor se va realiza prin acordarea unui punctaj, conform grilei de evaluare prevăzută la punctul 4.3.

 

 1. 4.3. Grila de punctaj aplicat la evaluarea cererilor de acordare a LURN pentru numărul național scurt 116016

 

Nr. crt.

Criteriu

Număr maxim de puncte

1

Gradul potențial de accesibilitate a serviciului armonizat cu caracter social

15

2

Capacitatea conexiunii - numărul de apeluri simultane care poate fi asigurat

10

3

Experiența solicitanților în implementarea numerelor naționale scurte

5

4

Capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a asigura implementarea serviciului pentru care este alocat numărul și de a asigura respectarea condițiilor specifice de utilizare a numărului 116016

60

5

Termenul de activare a numărului alocat 116016

10

 

TOTAL [1+2+3+4+5]

100

 

Modalitatea de acordare a punctajului:

1. Gradul potențial de accesibilitate a serviciului armonizat cu caracter social (GPA) se determină de către ANCOM, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008. Pentru cel mai mare grad potențial de accesibilitate (GPAmax) se acordă 15 puncte. Pentru GPA mai mici decât GPAmax, punctajul se calculează astfel:

 

 

2. Capacitatea conexiunii - numărul de apeluri simultane care poate fi asigurat:

- pentru cea mai mare capacitate a conexiunii – cel mai mare număr de apeluri simultane care poate fi asigurat: 10 puncte

- pentru altă capacitate a conexiunii – alt număr de apeluri simultane ce poate fi asigurat: mai puțin de 10 puncte, proporțional cu capacitatea conexiunii prin raportare la cea mai mare capacitate a conexiunii

 

3. Experiența solicitanților în implementarea numerelor naționale scurte: furnizorii de servicii de comunicații electronice care au implementat cel puțin un număr național scurt primesc câte 5 puncte fiecare, iar furnizorii care nu au implementat niciun număr nu primesc puncte.

 

4. Capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a asigura implementarea serviciului pentru care este alocat numărul și de a asigura respectarea condițiilor de utilizare a numărului 116016 se apreciază astfel:

 1. Furnizorul a implementat servicii cu caracter social similare – furnizorul cu cea mai îndelungată experiență în implementare primește 10 puncte, alți furnizori primesc mai puțin de 10 puncte, proporțional cu durata experienței acumulate în implementarea serviciilor cu caracter social similare, prin raportare la cea mai îndelungată experiență; furnizorii care nu au implementat servicii cu caracter social similare nu primesc puncte.
 2. Furnizorul dispune de resurse umane adecvate pentru furnizarea serviciului (personal cu pregătire profesională relevantă și experiență în asigurarea unor servicii cu caracter social similare) – furnizorul care pune la dispoziție pentru furnizarea serviciului cel mai mare număr de consilieri cu un timp de lucru de 8 ore/zi (persoane care dețin pregătirea necesară) primește 10 puncte, alți furnizori primesc mai puțin de 10 puncte, proporțional cu numărul de consilieri cu un timp de lucru de 8 ore/zi puși la dispoziție, prin raportare la cel mai mare număr de consilieri. În cazul în care sunt puși la dispoziție consilieri pentru un timp de lucru mai mic de 8 ore/zi, numărul de consilieri se va calcula în mod corespunzător.
 3. Furnizorul care asigură disponibilitate non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) pentru serviciul furnizat primește 10 puncte. Furnizorii care nu furnizează serviciul non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), primesc un număr de puncte proporțional cu durata disponibilității serviciului. 
 4. Furnizorul care asigură serviciul în alte limbi de circulație internațională: pentru limba engleză – 5 puncte, pentru alte limbi străine - 5 puncte (indiferent de numărul de limbi străine de circulație internațională, alta decât limba engleză, în care se va asigura serviciul).
 5. Furnizorul care asigură modalități alternative pentru accesul la serviciu: SMS – 3 puncte, e-mail – 3 puncte, alte modalități (de exemplu, formular sesizare disponibil pe pagina de internet proprie) – 4 puncte (indiferent de numărul de modalități alternative, altele decât SMS și e-mail, pentru accesul la serviciu).
 6. Furnizorul este o instituție publică implicată în proiecte sau servicii sociale similare sau a încheiat convenții sau protocoale cu instituții publice din care să rezulte implicarea acestuia în proiecte sau servicii sociale similare ori sprijinul unor instituții publice pentru furnizarea serviciului armonizat cu caracter social – furnizorul care este o instituție publică sau care a încheiat cele mai multe convenții sau protocoale cu instituții publice, conform cerințelor, primește 10 puncte, alți furnizori primesc mai puțin de 10 puncte, proporțional cu numărul convențiilor sau protocoalelor încheiate prin raportare la cel mai mare număr de convenții sau protocoale încheiate, conform cerințelor; furnizorii care nu au încheiat nicio convenție sau niciun protocol, conform cerințelor, nu primesc puncte.

 

5. Termenul de activare a numărului alocat: pentru cel mai mic termen de activare (maximum 6 luni), se acordă 10 puncte. Pentru alte termene de activare, punctajul este proporțional cu acestea.

 

 1. Emiterea LURN

Numărul 116016 va fi alocat furnizorului care a obținut punctajul cel mai mare, conform grilei de punctaj, în cazul în care există mai mulți furnizori care au depus cereri, sau, în cazul în care un singur furnizor solicită dreptul de utilizare a numărului 116016, respectivului furnizor dacă acesta îndeplinește toate condițiile prevăzute în Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008.

 

Dacă niciun furnizor de servicii de comunicații electronice nu depune o cerere de acordare LURN pentru numărul 116016 în termenul prevăzut la punctul 4.1. sau dacă niciun furnizor care a depus o cerere de alocare nu îndeplinește condițiile de alocare, ANCOM va aloca numărul 116016 primului furnizor care depune o cerere de alocare ulterior termenului prevăzut la punctul 4.1., dacă toate condițiile prevăzute în Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008 sunt îndeplinite.

 

 1. Informații suplimentare

Pentru informații complete privind procedura de alocare și condițiile de utilizare a numerelor naționale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, vă rugăm să consultați Decizia președintelui ANRCTI nr. 321/2008, care se completează, acolo unde nu se dispune altfel, cu Decizia președintelui ANCOM nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, cu modificările și completările ulterioare.

 

De asemenea, informații suplimentare pot fi solicitate și prin e-mail, la adresa de poștă electronică numerotatie@ancom.ro.