Printeaza Pagina

Anunţ licitaţie

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC), cod fiscal: 14751237, Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, vă invită să participaţi la licitaţia publică pentru acordarea a două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio īn vederea furnizării de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA).

 
Caietul de sarcini poate fi obţinut īncepānd cu data de 24.11.2008, ora 14.00, pānă la data de 08.12.2008, de la sediul ANC din Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, pe baza prezentării de către ofertant a:
-      documentului justificativ prin care să se confirme plata unei sume nerambursabile de 1500 RON, reprezentānd contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANC din sediul menţionat, fie īn contul ANC nr. RO03TREZ7005025XXX000274 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, urmānd ca pe ordinul de plată să se specifice ca Beneficiar Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii precum şi faptul că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini pentru procedura de selecţie comparativă organizată pentru acordarea a două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio – BWA şi a
-       īmputernicirii persoanei delegate, īn original, să ridice caietul de sarcini.
 
Intervalul orar īn care se poate achiziţiona caietul de sarcini este de luni pānă joi īntre orele 09.00 şi 16.00, iar vinerea īntre 09.00 şi 14.00.
 
Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.02.2009, ora 17:00.
 
Persoană de contact - dl. Călin Zvancea Cozan – calin.cozan@anrcti.ro sau telefon 0372.845.558.