Printeaza Pagina

Anunţ licitaţie

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC), cod fiscal: 14751237, Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, vă invită să participaţi la licitaţia publică pentru acordarea a două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA).

 
Caietul de sarcini poate fi obţinut începând cu data de 24.11.2008, ora 14.00, până la data de 08.12.2008, de la sediul ANC din Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, pe baza prezentării de către ofertant a:
-      documentului justificativ prin care să se confirme plata unei sume nerambursabile de 1500 RON, reprezentând contravaloarea caietului de sarcini, fie la casieria ANC din sediul menţionat, fie în contul ANC nr. RO03TREZ7005025XXX000274 deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, urmând ca pe ordinul de plată să se specifice ca Beneficiar Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii precum şi faptul că plata reprezintă contravaloarea caietului de sarcini pentru procedura de selecţie comparativă organizată pentru acordarea a două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio – BWA şi a
-       împuternicirii persoanei delegate, în original, să ridice caietul de sarcini.
 
Intervalul orar în care se poate achiziţiona caietul de sarcini este de luni până joi între orele 09.00 şi 16.00, iar vinerea între 09.00 şi 14.00.
 
Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.02.2009, ora 17:00.
 
Persoană de contact - dl. Călin Zvancea Cozan – calin.cozan@anrcti.ro sau telefon 0372.845.558.