Printeaza Pagina

Analize şi studii de piaţă

ANCOM realizează studii şi analize de piaţă, elaborează metodologii, modele şi principii de reglementare a pieţelor de comunicaţii electronice, care stau la baza fundamentării deciziilor proprii. De asemenea, în vederea exercitării atribuţiilor legale în ceea ce priveşte monitorizarea concurenței și realizarea analizelor pe pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice din România, Autoritatea poate comanda societăților specializate realizarea de studii de piață în rândul utilizatorilor finali.
 
Statutul de furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice presupune asumarea de către persoanele autorizate în acest sens a obligaţiei de a ţine la curent ANCOM cu o serie de parametri şi date statistice.
 
Astfel, în baza Deciziei președintelui ANCOM nr. 333/2013 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, aceștia au obligaţia de a transmite periodic ANCOM unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize în domeniul comunicaţiilor electronice, precum şi a urmăririi şi controlului aplicării prevederilor cuprinse în actele normative emise de Autoritate. În același timp, pe baza acestor raportări, ANCOM realizează și publică periodic o serie de rapoarte de date statistice, prin intermediul cărora se monitorizează evoluția diferitelor segmente de piață din sectorul comunicațiilor electronice.
 
De asemenea, în conformitate cu Recomandarea Comisiei Europene referitoare la pieţele relevante susceptibile de reglementare ex ante în vigoare, ANCOM realizează periodic analize de piaţă pentru a identifica pieţele relevante din sectorul comunicaţiilor electronice din Romania, a evalua situaţia concurenţială pe aceste pieţe, respectiv a stabili necesitatea impunerii unor măsuri de reglementare, proporţionale cu problemele concurenţiale identificate.
 

Studii şi statistici
Chestionare aplicate de ANCOM
Studii de piaţă în rândul utilizatorilor finali
Informaþii raportare date statistice
Decizii privind pietele relevante si operatorii cu putere semnificativa