Printeaza Pagina

  

Activităţi pe plan internaţional ale ANCOM īn domeniul spectrului radio

Īn vederea īndeplinirii īn bune condiţii a obiectivului de administrare a spectrului radio īn Romānia, ANCOM este preocupată permanent de evoluţia acestei problematici la nivel internaţional, de evoluţia tehnologiilor īn domeniul radiocomunicaţiilor şi este angrenată īn dezbaterile actuale de idei pe teme de convergenţă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, de utilizare cāt mai eficientă a spectrului radio, de convergenţă a tehnologiilor īn domeniul radiocomunicaţiilor, dezbateri īn cadrul cărora se prefigurează noi tendinţe şi concepte cu relevanţă pentru domeniul spectrului radio, īn general, şi pentru administrarea acestuia, īn special.
Īn acest sens, ANCOM pregăteşte poziţii naţionale şi participă la activităţi de management al spectrului radio la nivel internaţional şi colaborează cu instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul radiocomunicaţiilor.
 
Astfel, ANCOM participă la reuniunile organismelor şi organizaţiilor internaţionale ale căror atribuţii şi activităţi vizează exclusiv domeniul comunicaţiilor electronice (Coferinţa europeană a administraţiilor de poştă şi telecomunicaţii – CEPT, Uniunea internaţională de teleconmunicaţii – UIT) sau includ şi domeniul comunicaţiilor electronice (Uniunea europeană – UE, Organizaţia maritimă internaţională – IMO, Organizaţia aviaţiei civile internaţionale – ICAO, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord – NATO).
 
Această activitate se materializează prin:
 • pregătirea poziţiei naţionale cu privire la problemele ce se discută īn cadrul reuniunilor plenare precum şi ale comitetelor, grupurilor şi subgrupurilor de lucru din cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale amintite, şi agreerea acesteia cu MCSI,
 • participare nemijlocită la reuniunile plenare şi ale comitetelor, grupurilor şi subgrupurilor de lucru din cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale amintite, īn cadrul cărora susţine poziţia naţională şi acordă suport tehnic de specialitate pentru MCSI, care deţine funcţia de reprezentare īn cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale īn care Romānia este membră.
 
Această activitate se fructifică, printre altele, astfel:
1) la nivel UIT, īn semnarea şi aplicarea diferitelor acorduri internaţionale la care Romānia este parte:
 • acte finale ale conferinţelor mondiale de radiocomunicaţii (care actualizează permanent Regulamentul radiocomunicaţiilor al UIT),
 • acte finale ale conferinţelor plenipotenţiare (care actualizează permanent Constituţia şi Convenţia UIT),
 • acorduri regionale de radiocomunicaţii şi planuri asociate de alocări de canale, īn special pentru serviciile: radiodifuziune sonoră şi televiziune (Stockholm 1961 – ST61, Geneva 1975 – GE75, Geneva 1984 – GE84, Geneva 2006 – GE06), radiodifuziune prin satelit (apendicele 30 al Regulamentului radiocomunicaţiilor al UIT), fix prin satelit (apendicele 30A şi 30B alel Regulamentului radiocomunicaţiilor al UIT),
 • precum şi īn rezoluţii, recomandări şi rapoarte cu aplicabilitate la nivel internaţional.
2) la nivel CEPT, īn semnarea şi aplicarea diferitelor acorduri regionale la care Romānia este parte:
 • aranjamentul regional Wiesbaden 1995, revizuit la Constanţa īn 2007 – Wi95revCO07,
 • aranjamentul regional Maastricht 2002, revizuit la Constanţa īn 2007 – Ma02revCO07,
 • precum şi īn decizii, recomandări şi rapoarte cu aplicabilitate la nivelul membrilor CEPT.
 
ANCOM cooperează īndeaproape cu autorităţile de reglementare din alte ţări cu competenţe īn domeniul radiocomunicaţiilor. Īn acest sens, ANCOM participă la reuniuni bilaterale şi multilaterale de coordonare a utilizării frecvenţelor radio, preponderent īn zonele de frontieră dar şi īn afara acestora, īn diferite servicii de radiocomunicaţii: mobil terestru, radiodifuziune sonoră şi televiziune, fix, pe căile de navigaţie interioară.
 
Această activitate se concretizează, printre altele, īn semnarea şi aplicarea unor acorduri regionale la care Romānia este parte:
 • Acordul HCM (2008) īn serviciile mobil terestru şi fix,
 • Aranjamentul regional RAINWAT (Basel, 2000), īn serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară,
 • acorduri multilaterale sau bilaterale cu ţările vecine, īn următoarele servicii de radiocomunicaţii: mobil terestru, fix, radiodifuziune sonoră şi televiziune.