Printeaza Pagina

ANC supune consultarii publice caietul de sarcini pentru acordarea licentelor pentru benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz

15.10.2008

 

ANC a publicat astazi pe pagina de internet proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a celor doua licente de utilizare a frecventelor radio pentru servicii de comunicatii electronice prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de banda larga (BWA), de tip Wimax.

Proiectul caietului de sarcini precizeaza aspectele tehnice legate de acordarea licentelor, precum si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca participantii la procedura de selectie. De asemenea, sunt stabilite si conditiile de depunere si deschidere a ofertelor, documentele pe care trebuie sa le contina ofertele si graficul de desfasurare a procedurii de acordare a licentelor.

Ne propunem sa publicam forma finala a caietului de sarcini pe 3 noiembrie 2008, urmând ca ofertele sa poata fi depuse pâna la 5 ianuarie 2009. Daca graficul propus de noi va fi mentinut, atunci câstigatorii celor doua licente care vor permite servicii de tip Wimax în România vor fi anuntati pe 28 ianuarie 2009”, a declarat Liviu Nistoran, presedintele ANC.

Una dintre conditiile participarii la procedura de acordare a licentelor este aceea ca ofertantul sau grupul de firme din care acesta face parte sa nu detina licente de utilizare a frecventelor radio în banda 3400-3600 MHz, prin care sa îi fie alocate subbenzi de frecvente a caror largime de banda cumulata este egala sau depaseste 2x28 MHz. Aceasta cerinta este impusa în scopul promovarii unei competitii eficiente si reale în România, pentru a nu se ajunge în situatia în care doua sau mai multe firme din cadrul aceluiasi grup de firme sa detina licente care sa le permita furnizarea de servicii similare, ceea ce ar însemna o utilizarea ineficienta a spectrului radio.

Ofertele depuse vor fi evaluate în functie de urmatoarele criterii: capacitatea financiara (cifra de afaceri si profitul pentru anii 2005, 2006, 2007, gradul de îndatorare pe anul 2007 si investitiile realizate de ofertant în perioada 2005 – 2007), fezabilitatea comerciala (planul de marketing, termenul de lansare comerciala, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate, termenul de recuperare a investitiei si indicele de profitabilitate), specializarea si experienta (vechimea continua în operarea retelelor publice de comunicatii electronice, cifra de afaceri cumulata din furnizarea de servicii de comunicatii electronice pe anii 2005, 2006 si 2007, specializarea în domeniul instalarii si operarii retelelor publice de comunicatii electronice pe suport fizic – fir sau fibra optica, în domeniul instalarii si operarii retelelor publice de comunicatii electronice pe suport radio si în domeniul productiei si comercializarii de echipamente radio), fezabilitatea tehnica (numarul de statii de baza instalate si functionale în faza 1, faza 2 si faza 3) si acoperirea (numarul de municipii si numarul de orase acoperite în cele 3 faze).

Termenele pentru cele trei faze propuse pentru dezvoltarea retelelor sunt 1 septembrie 2010, 1 martie 2012 si 1 septembrie 2013. Serviciile oferite vor trebui sa acopere la sfârsitul celor 3 etape cel putin 50 municipii si cel putin 20 orase.

Taxa de licenta este cea prevazuta de Hotarârea Guvernului nr. 638/2008 si anume 7,5 milioane euro.

Proiectul caietului de sarcini poate fi consultat pe pagina de internet a ANC, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 28.10.2008, pe adresa sediului central al ANC (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti) sau direct la registratura ANC, precum si la oficiile teritoriale din localitatea resedinta de judet cea mai apropiata. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.