Numerele de telefon

Numere servicii diverse

Nu sunt specifice unui anumit judeţ.
 
Tarifele, dacă există, nu depind de localizarea geografică.
 
0801 xxx xxx
Sunt utilizate pentru servicii pentru care tariful apelului este partajat între apelant şi apelat.
Tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful pentru un apel în reţeaua operatorului său.
 
0803 xxx xxx 
Sunt utilizate pentru servicii pentru care tariful apelului este partajat între apelant şi apelat.
Tariful perceput apelantului nu poate depăşi tariful pentru un apel  în rețeaua operatorului său.
 
0805 xxx xxx
Sunt utilizate pentru servicii cu trafic atipic (de exemplu, televotare).
 
0808 xxx xxx
Sunt utilizate pentru accesul indirect la servicii prin intermediul unei platforme inteligente.
 
Prin intermediul acestor numere, pot fi furnizate serviciile de tip „Acasa direct”, precum şi serviciile a căror modalitate de plată o constituie cartelele virtuale sau cartelele preplătite.
 
Accesul la serviciul furnizat se realizează după autentificarea apelantului.
 
Accesul la platforma inteligentă prin intermediul acestor numere este gratuit pentru apelant, iar tariful datorat pentru efectuarea fiecărui apel va fi perceput apelantului identificat, modalitatea de plată fiind stabilită de către furnizorul de servicii.
 
0870 xxx xxx  

Sunt utilizate pentru accesul la servicii de transmisiuni de date şi la internet.