Industrie

Măsurători cu echipamente mobile efectuate de ANCOM

Această hartă va permite să aflați nivelul de expunere a populației la câmpuri electromagnetice într-o serie de puncte din spațiul public, valorile afișate fiind obținute prin compararea nivelurilor măsurate cu nivelurile de referință stabilite în Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1193/2006. Pentru fiecare dintre aceste măsurători realizate cu echipamente mobile sunt precizate locul, perioada și nivelul de expunere exprimat în procente față de nivelul de referință pentru densitatea de putere a undei plane echivalente stabilit prin actul normativ menționat.

ANCOM nu realizează, potrivit legii, controale și măsurători la cererea terților, acestea se fac exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor care revin ANCOM, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010.

 

 

Măsurătorile cuprinse în hartă au fost realizate respectând recomandarea ECC (02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante, iar nivelurile de referință folosite au fost cele specificate în Ordinul ministrului sănătății nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz.

Măsurătorile au fost realizate cu echipamente mobile, în exterior, în spații publice, cu antena de măsură aflată la o înalțime de 1,5 m față de sol, rezultatele fiind mediate pe intervale de 6 minute și comparate cu nivelurile de referință specificate în Ordinul ministrului sănătății nr. 1193/2006.


Punctele de măsură au fost alese în vecinătatea instituțiilor de învățământ, a spitalelor, a instituțiilor publice, a zonelor aglomerate (ex. gară, piață etc.), sau a zonelor publice în vecinătatea cărora există aglomerații din punct de vedere al surselor de câmp electromagnetic.

ANCOM nu poate oferi răspunsuri la eventuale întrebări legate de relația dintre valorile măsurate și starea de sănătate a populației. Pentru aceste informații este necesar să vă adresați institutelor și centrelor de sănătate publică, precum și direcțiilor de sănătate publică, entități ce sunt în subordinea Ministerului Sănătății.

ANCOM face măsuratori exclusiv în spațiul public, conform planului său anual de măsurători a câmpurilor electromagnetice. Dacă doriți ca planul de măsurători să includă un anumit loc public în care ANCOM nu a efectuat deja măsurători, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj folosind formularul pentru reclamații online și vom introduce propunerea Dvs. în planul pentru anul viitor, în măsura posibilităților. În situația în care doriți realizarea unor măsurători în alte locuri decât spațiul public, vă puteți adresa entităților publice și private care realizează astfel de măsurători contra cost.