Industrie

Litigiu RCS & RDS S.A. – ORANGE ROMÂNIA S.A.

Reclamant:
Societatea RCS & RDS S.A.
 
Pârât:
Societatea ORANGE ROMÂNIA S.A.
 
Data înaintării sesizării:
20 octombrie 2015
 
Descriere:
La data de 20 octombrie 2015, reclamanta RCS & RDS S.A. a înaintat Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (denumită în continuare ANCOM), o sesizare împotriva ORANGE ROMÂNIA S.A.
 
Prin intermediul sesizării reclamanta a solicitat ANCOM să constate neîndeplinirea de către ORANGE ROMÂNIA S.A. a obligației de negociere cu bună-credință a unui acord privind furnizarea serviciilor de roaming, obligație prevăzută în licența de utilizare a frecvențelor radio, precum și să dispună obligarea acesteia la negocierea cu bună-credință în vederea încheierii acordului.
 
Soluţia ANCOM:
  
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 348/2016 privind perimarea litigiului dintre societatea RCS & RDS S.A. și societatea ORANGE ROMÂNIA S.A.