ANCOM

„E-ANCOM.RO – PLATFORMA DE E-LEARNING ANCOM”

 
În data de 15 iulie 2011 a fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „E-ANCOM.RO PLATFORMA DE E-LEARNING ANCOM”, între ANCOM (Beneficiar) şi MCSI (Organism Intermediar) în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3 „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie”.
 
Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 10.917.407,64 lei, din care: valoarea eligibilă este în sumă de 8.804.361,00 lei, iar valoarea neeligibilă în sumă de 2.113.046,64 lei (reprezentând TVA). Perioada de implementare a proiectului este de 20 luni.
 
Obiectivul general al este reprezentat de dezvoltarea unui portal e-learning (cu componente intranet şi internet) care să faciliteze accesul la informaţie şi suport tehnologic de ultimă oră în vederea eficientizării procesului de instruire profesională, perfecţionare şi informare continuă a personalului ANCOM prin intermediul mijloacelor IT&C, dar care să permită şi accesul entităţilor care se află în aria de reglementare a ANCOM la module de instruire alternativă cu privire la domeniile reglementate şi la metodologia de înregistrare şi de raportare.
 
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
 • Realizarea şi implementarea unei platforme software de e-learning care să permită furnizarea unor soluţii de instruire pentru angajaţii ANCOM şi pentru reprezentanţi ai entităţilor reglementate sau pentru studenţi din facultăţi şi elevii din liceele de profil, prin mijloace electronice, disponibile on-line
 • Integrarea platformei de e-learning într-un portal internet şi într-un portal intranet prin intermediul căruia să se gestioneze întreaga interacţiune cu soluţia de e-learning, inclusiv accesul securizat şi autentificat al utilizatorilor şi biblioteca virtuală de documente electronice asociate procesului de învăţământ electronic (inclusiv fluxurile de lucru specifice ataşate acestor documente)
 • Dezvoltarea şi popularea platformei de e-learning cu un număr de 80 cursuri grupate pe 7 arii de instruire (tehnic, reglementare, IT, management, limbi străine, legislaţie, eficientizarea activităţii), din care: 55% reprezintă cursurile specifice activităţii de bază ale autorităţii, iar 45% dintre acestea sunt cursuri generale
 • Implementarea unei platforme tehnologice de tip hardware care să susţină funcţionarea la criteriile de calitate şi de performanţă necesare a platformei de e-learning
 • Instruirea unui grup reprezentativ de utilizatori cheie în utilizarea şi administrarea sistemului informatic
 • Creşterea profesionalismului şi a calităţii profesionale a angajaţilor ANCOM prin eficientizarea procesului de instruire, asigurându-se instruirea anuală a 90% din angajaţi
 • Asigurarea activităţilor de instruire teoretică, prin parcurgerea a cel puţin 1 curs on-line, pentru un număr de 100 de studenţi (ciclul I şi II Bologna) pe an, care efectuează stagii de practică în cadrul autorităţii
 • Asigurarea activităţilor de instruire teoretică şi de verificare în vederea autorizării pentru radioamatori
 • Asigurarea instruirii de specialitate pentru operatori radio aflaţi în serviciul radio mobil terestru
 • Realizarea unei Biblioteci Virtuale de conţinut (minimum 50 de titluri – cărţi, documentaţii de specialitate) care să asigure standardizarea materialelor folosite în procesul de instruire a angajaţilor, precum şi a unei secţiuni tip „Centru Evaluare Competenţe” în cadrul platformei de e-learning destinată testării on-line a cunoştinţelor angajaţilor
 • Evaluarea cunoştinţelor studenţilor aflaţi în stagiile de practică în cadrul autorităţii, în vederea adaptării programelor de stagiu la nevoile acestora (minimum 100 testări pe an)
 
Pentru detalii legate de proiect puteţi lua legătura cu Eugenia Moinescu - Manager Proiect, la 0372 845 379 sau eugenia.moinescu@ancom.org.ro