Comunicate de presă

ANCOM propune actualizarea modalitatii de raportare a datelor statistice aferente serviciilor postale

20.12.2019


ANCOM propune actualizarea indicatorilor ce trebuie raportați anual de către furnizorii de servicii poştale activi pe piața din Romānia.”Modificările propuse reflectă evoluțiile pieței şi necesităţile ANCOM, vor duce la optimizarea indicatorilor statistici şi vor crea totodată un cadru de raportare mai ușor de utilizat de către furnizori.” a declarat Eduard LOVIN, vicepreședintele ANCOM.

Propunerile ANCOM

Pentru a īnlesni raportările şi a evita posibilele confuzii, ANCOM propune raportarea pe grupe de trimiteri poștale, organizate īn funcţie de calitatea furnizorului (trafic realizat īn nume propriu, trafic realizat īn calitate de subcontractor, respectiv trafic realizat īn calitate de revānzător) şi de destinaţia trimiterii poștale (trafic intern, trafic internațional intrat, respectiv trafic internaţional ieșit).

Pentru traficul realizat īn nume propriu sunt evidenţiate principalele categorii de servicii poştale prestate, precum şi treptele de greutate. Īn scopul asigurării unei raportări uniforme, această structură a fost aplicată īn mod similar pentru principalele categorii de trimiteri poştale.

Totodată, informațiile au fost comasate īntr-un singur formular de raportare, iar o trimitere poștală, indiferent de tipul ei, se va regăsi raportată o singură dată īn cadrul unui singur indicator.

Noua reglementare va permite ANCOM să urmărească evoluţiile indicatorilor atāt pe ansamblul sectorului serviciilor poştale, cāt şi separat, pe anumite segmente de piaţă, inclusiv evidențierea distinctă a sferei serviciului universal.

Indicatori care trebuie raportați

Indicatorii raportați de furnizorii de servicii poştale constituie informaţii necesare pentru monitorizarea situației și a dinamicii concurențiale a pieței serviciilor poștale, pentru elaborarea şi actualizarea reglementărilor īn domeniu, pentru īntocmirea rapoartelor statistice și pentru raportarea către diverse organisme europene şi internaţionale din domeniu (ca de exemplu, către Comisia Europeană, Uniunea Poştală Universală, Grupul Reglementatorilor Europeni de Poştă).

Furnizorii de servicii poștale trebuie să raporteze informațiile generale destinate identificării lor și a serviciilor prestate, date privind rețeaua poștală deținută, resursele umane implicate īn procesele derulate și valoarea investițiilor realizate, date privind trimiterile poștale gestionate atāt la nivel național, cāt și la nivel internațional (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici, colete poștale, mandate, cecograme, publicitate prin poștă, taloane de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare īntocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor), serviciile conexe serviciilor poștale (trimiteri de publicitate neadresată, trimiteri hibrid), precum și cu privire la reclamațiile primite de la utilizatorii serviciilor poștale.  

Termene limită pentru transmiterea datelor statistice

Furnizorii de servicii poștale vor avea ca termen de raportare data de 28 februarie a fiecărui an pentru activitatea desfășurată īn anul anterior. Īn cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor de servicii poștale pe īntreaga perioadă de raportare, aceştia vor raporta indicatorii aferenți pentru perioada īn care au avut această calitate.  

Īn cazul īn care un furnizor de servicii poștale dorește să renunțe la această calitate, are obligația de a raporta datele statistice īn momentul depunerii cererii de renunțare.   

Prima raportare a datelor statistice conform noii decizii se va realiza pentru datele aferente anului 2019, Autoritatea propunānd ca termenul de raportare să fie decalat, cu titlu de excepție, pānă la data de 30 aprilie 2020.

Procesul de consultare publică

Proiectul Deciziei privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri pānă la data de 22.01.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.