Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM organizează o nouă sesiune de examinare pentru obţinerea certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru şi de radioamator

15.03.2012

 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), prin Direcţiile sale Regionale din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş, organizează, în perioada 3 aprilie – 22 mai 2012, sesiunea ordinară de examinare în vederea obţinerii certificatelor de radioamator şi certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru.
Aceste certificate se eliberează de către ANCOM în urma unui examen, organizat în două sesiuni ordinare, de regulă în lunile aprilie şi octombrie ale fiecărui an, de către Direcţiile Regionale ale ANCOM.
Sesiunile de examinare pentru obţinerea certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru vor avea loc în periada 3 – 4 aprilie 2012 la Bucureşti, 5 mai 2012 la Iaşi, 8 – 9 mai 2012 la Timişoara şi 22 mai 2012 la Cluj. Mai multe detalii pot fi accesate aici, pe pagina de internet a ANCOM dedicată personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii.
Examenele pentru obţinerea certificatelor de radioamator vor avea loc în data de 3 aprilie 2012 la Timişoara, 10 – 11 aprilie 2012 la Bucureşti, 21 aprilie 2012 la Iaşi şi 28 aprilie 2012 la Cluj. Mai multe detalii referitoare la examenele organizate în vederea obţinerii certificatelor de radioamator, precum şi alte informaţii cu privire la regulament, lista de subiecte, regulamente internaţionale, formulare şi sancţiuni, puteţi găsi aici, pe pagina de Internet a ANCOM.
Înscrierea la cele două tipuri de examinări se face prin depunerea de către solicitanţi a unei cereri de înscriere, împreună cu o copie după cartea de identitate/certificatul de naştere sau paşaportul solicitantului şi o fotografie color tip paşaport a solicitantului. Suplimentar, pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru este necesară dovada absolvirii cursurilor gimnaziale (clasele 5-8).
Utilizatorii specifici ai reţelelor de radiocomunicaţii mobile terestre – care trebuie să obţină un certificat de operator radio pentru a putea opera staţiile de radicomunicaţii – sunt atât mici întreprinzători, cât şi mari companii ale căror activităţi economice necesită comunicaţii radio proprii. Printre domeniile în care activează aceste companii se numără: industrie, producţie, transport şi distribuţie de utilităţi publice la nivel naţional, transporturi, construcţii şi lucrări publice, agricultură, silvicultură, pază şi protecţie a vieţii şi proprietăţii private, protecţie publică, sănătate publică, servicii de gospodărire comunală etc. În România, au fost emise şi sunt valabile în prezent 16.662 de certificate de operator pentru staţiile de radiocomunicaţii din serviciul mobil terestru.

Radioamatorismul este practicat în principal ca activitate de agrement, având însă şi o importantă dimensiune competiţională la nivel local şi internaţional ce permite practicanţilor să participe la diferite probe şi competiţii de profil. În plus, radioamatorismul oferă posibilitatea dezvoltării aptitudinilor, indiferent de vârstă, în utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, cunoaşterii aprofundate a fenomenului de propagare radio în diferite benzi de frecvenţe, realizării şi testării de aparatură de radiocomunicaţii, precum şi participării, alături de instituţiile publice de resort, în domeniul asigurării de radiocomunicaţii în situaţii de urgenţă, fapt recunoscut la nivel naţional şi internaţional. În România există în momentul de faţă 9.170 de radioamatori autorizaţi de către ANCOM.