Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM consulta planul de actiuni pentru anul 2019

07.12.2018

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică planul său de acţiuni în anul 2019. „Anul 2019 va reprezenta o nouă provocare pentru ANCOM, principalul proiect fiind organizarea licitației 5G. Totodată, avem în plan transpunerea la nivel național a prevederilor legislative de la nivel european, respectiv noul Cod European al Comunicațiilor Electronice și Regulamentul European privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete. Și pentru că toate aceste schimbări vor avea efecte semnificative asupra arhitecturii pieței de comunicații, în general, și a obiceiurilor de consum ale utilizatorilor, în special, ne-am planificat ca în acest an să punem un accent deosebit pe partea de informare și educare a acestora, a declarat Sorin GRINDEANU, președintele ANCOM. 

Administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe

În 2019, ANCOM va organiza procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă. Acțiunea  urmărește realizarea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa privind accesul la serviciile de comunicații de bandă largă până în 2020, precum și a "Planului de acțiuni: 5G pentru Europa" privind introducerea coordonată a serviciilor 5G în Uniune.

Tot în 2019, Autoritatea va organiza procedurile de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în sistem digital terestru de radiodifuziune TDAB+ precum și pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în sistem digital terestru de televiziune pentru resursele de spectru nealocate.

Monitorizarea și controlul spectrului radio

În afară de campania privind supravegherea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe pe care ANCOM o desfășoară anual, pentru 2019, Autoritatea își propune și derularea unor campanii de monitorizare pentru evaluarea situațiilor de roaming involuntar în zonele de graniță, precum și de monitorizare și control pentru determinarea gradului de acoperire cu semnal.

Transpunerea legislației europene

Un prim punct avut în vedere de Autoritate în acest an îl constituie elaborarea unui proiect de act normativ având ca obiect transpunerea prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicațiilor Electronice. Codul este unul dintre elementele-cheie ale Strategiei privind piața unică digitală și a intrat în vigoare în această lună, iar statele membre au la dispoziție 2 ani pentru transpunerea prevederilor acestuia la nivel național.

Tot în acest an, ANCOM va adapta legislația secundară din domeniul serviciilor poștale în sensul includerii prevederilor Regulamentului European privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, care stabilește în sarcina furnizorilor prezenți pe piață transmiterea unor informații suplimentare către Autoritate în scopul creșterii transparenței tarifelor și asigurarea unei coerențe la nivel european.

Legea regimului infrastructurii nr. 159/2016

Autoritatea va emite, în urma unui proces de consultare publică, decizia de impunere a condițiilor tehnice și economice în care se va face accesul la la proiectele de infrastructură realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice. De asemenea, ANCOM va contribui la elaborarea, în colaborare cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea infrastructurilor fizice.

Reglementări privind serviciile de comunicaţii electronice

Pentru a crește competitivitatea rețelelor de comunicații, în 2019 ANCOM va revizui piețele relevante corespunzătoare serviciilor de tranzit comutat al apelurilor în rețelele publice de telefonie, a serviciilor de acces la elemente de infrastructură și a serviciilor de acces în bandă largă. Alte proiecte propuse se referă la stabilirea tarifelor serviciilor de terminare la puncte fixe a apelurilor pe baza unui model de calculaţie a costurilor, modificarea deciziei privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități și implementarea proiectului de dezvoltare a soluțiilor de măsurare a calității serviciului de acces la internet pe suportul Netograf.ro.

Reglementări privind serviciile poștale

În ceea ce privește piața serviciilor poștale, pe lângă implementarea prevederilor Regulamentului European privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, Autoritatea are în plan și derularea unui studiu privind calitatea serviciilor de coletărie și impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale și verificarea cererilor de compensare a costului net aferente anilor 2017 şi 2018.

Informarea părților interesate

Pentru a crește gradul de informare a utilizatorilor cu privire la echipamentele neconforme care afectează utilizarea în condițiile din licențe a spectrului de frecvențe radio, ANCOM va continua campania de informare menită să descurajeze utilizarea de echipamente radio fără marcaj CE și în acest an.

Pentru creșterea gradului de informare privind prevederilor legii infrastructurii, ANCOM va face demersurile necesare pentru a informa toate publicurile țință – autorități publice, furnizori de comunicații electronice, proprietari privați, cu privire la drepturilor și obligațiilor pe care le au conform acestei legi și punctual, pe fiecare proiect realizat la nivelul ANCOM în perioada 2018-2019.

Odată cu inițierea procedurii de alocare a resurselor de spectru pentru implementarea tehnologiilor 5G, ANCOM va asigura informarea tuturor celor interesați despre derularea acestui proces, prin diverse mijloace, astfel încât să fie îndeplinite toate cerințele de transparență ale unui astfel de proces complex.

Procesul de consultare publică

Planul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2019 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 07.01.2019, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.