Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM a adoptat deciziile de reglementare a pietelor de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile de telefonie

9.10.2017

ANCOM a dezbătut și adoptat împreună cu industria, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ de astăzi, 9 octombrie 2017, un set de măsuri de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie. Deciziile ANCOM prevăd atât menținerea obligațiilor, inclusiv, pentru moment, a tarifelor reglementate impuse deja operatorilor cu putere semnificativă pe piață în rundele anterioare de analiză, cât și reglementarea operatorilor cu putere semnificativă identificați în runda actuală a analizei de piață.  

Tarifele de terminare vor fi recalculate după revizuirea legislației europene relevante, pe baza unui model de cost realizat de ANCOM cu sprijin de specialitate și populat cu informațiile actuale despre costuri, furnizate de operatori.

Autoritatea derulează periodic acest demers de revizuire a piețelor relevante de gros, conform legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, pentru a asigura funcţionarea pieţelor cu amănuntul de telefonie în condiţii concurenţiale şi pentru a proteja astfel interesele utilizatorilor finali.

Piețe relevante de gros

Potrivit deciziei, ANCOM a identificat 37 de pieţe relevante de gros corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe în reţelele publice de telefonie, precum și cinci piețe relevante de gros corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în reţelele publice de telefonie. Pentru toate aceste piețe, Autoritatea menţine sau, după caz, impune unele obligaţii corelate problemelor concurenţiale identificate, precum obligaţia de transparenţă, de nediscriminare, de control al tarifelor şi de fundamentare a acestora în funcţie de costuri (inclusiv menţinerea simetriei tarifelor de terminare), precum și obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate.

Tarife pentru terminarea apelurilor

Toţi cei 37 de operatori de telefonie fixă identificaţi cu putere semnificativă de piaţă trebuie să practice tarife pentru terminarea apelurilor ce nu pot depăşi pragul de 0,14 eurocenți/minut, fără TVA, valabil de la data de 1 aprilie 2014. Lista operatorilor de telefonie fixă cărora li se vor aplica măsurile de reglementare propuse poate fi consultată aici.

În egală măsură, tariful pentru terminarea apelurilor pe care îl vor practica cei cinci operatori de telefonie mobilă cu putere semnificativă de piață (Lycamobile S.R.L. - operator de rețele mobile virtuale ”complet”, Orange România S.A., RCS & RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. şi, respectiv, Vodafone Romania S.A.) rămâne cel în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2014, şi anume de 0,96 eurocenţi/minut, fără TVA.

Astfel, ANCOM menține în prezent tarifele aferente serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv mobile, fundamentate pe costuri, pe baza metodologiei LRIC pur, model finalizat la începutul anului 2014 și bazat pe previziuni detaliate până în anul 2020 privind evoluția parametrilor relevanți incluși, dar are în vedere includerea revizuirii modelului LRIC pur în planul de acțiuni al anului 2018.

Accesul la elemente specifice ale reţelei şi infrastructurii asociate

Deciziile ANCOM prevăd totodată obligația operatorilor de rețele fixe, precum și a celor de rețele mobile identificați cu putere semnificativă de piață, de a oferi serviciul de interconectare bazat pe tehnologia IP conform cerințelor tehnice armonizate la nivel național. Măsura se va aplica de la 1 ianuarie 2019, dar nu mai devreme de 6 luni de la intrarea în vigoare a deciziei privind adoptarea cerințelor tehnice armonizate la nivel național. Măsura este determinată de contextul național actual, în care anumiţi furnizori de servicii de apeluri la puncte fixe, respectiv mobile, deținători de rețele IP, se confruntă cu refuzul altor operatori de telefonie fixă, respectiv mobilă de a le oferi servicii de interconectare bazată pe tehnologie IP, creându-se și menținându-se o serie de probleme concurențiale.

Notificare la nivel european

Conform cadrului european de reglementare în domeniu, după adoptarea deciziei, ANCOM va notifica Comisia Europeană, Organismul Autorităţilor Europene de Reglementare în Domeniul Comunicaţiilor Electronice (OAREC) şi autorităţile naţionale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de măsuri propuse. Comisia Europeană, OAREC şi celelalte autorităţi de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii şi observaţii în termen de o lună de la data notificării.