Comunicate de presă

10 companii au achizitionat caietul de sarcini pentru licitatia pentru acordarea unei noi licente de comunicatii mobile

04.07.2008

 

Astazi, 4 iulie 2008, s-a încheiat perioada pusa la dispozitie de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei în care se putea achizitiona caietul de sarcini pentru licitatia pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz.

 

10 companii au cumparat caietul de sarcini, dupa cum urmeaza:  S.C. Postelecom Network S.R.L., S.C. RCS – RDS S.A., S.C. Romtelecom S.A., S.C. Cobalt IT S.R.L., Tactical Networks AS, S.C. NetPoint S.R.L., DIGI Tavkoslesi Es Szolgaltato Kft., Saudi Oger Ltd., S.C. Asesoft International S.A. si S.C. Net-Connect Internet S.R.L.

Data limita de depunere a ofertelor este 4 august 2008, ora 17.00. Desemnarea câstigatorului se va face pe data de 8 septembrie 2008.

Serviciile minimale care trebuie oferite pe aceasta frecventa sunt servicii de voce, servicii de transmisiuni de date la o viteza minima de transfer download de 128 Kb/s si servicii specifice sistemelor PAMR (servicii de voce push to talk, servicii simultane de voce si date, servicii de dispecerat, prioritizarea si punerea în asteptare automata a convorbirilor, convorbiri între componentii unui grup definit, alocare dinamica în grupuri). Serviciile optionale ce pot fi oferite sunt servicii de localizare, de pachete de date/IP, capabilitatea de a furniza servicii de retele private virtuale (VPN) si aplicatii video.

Ofertele depuse vor fi evaluate în functie de capacitatea financiara (de exemplu, cifra de afaceri si rata profitului pe anii 2007, 2006, 2005, disponibilitatea financiara pentru investitii în realizarea si operarea retelei, cuantumul total al investitiei în realizarea si operarea retelei), fezabilitatea comerciala (de exemplu, planul de marketing, data lansarii comerciale a tuturor serviciilor minimale), specializarea si experienta (de exemplu, vechimea în operarea retelelor publice de comunicatii electronice si în furnizarea de servicii de comunicatii electronice).

Alte criterii sunt: fezabilitatea tehnica (serviciile optionale propuse, numarul de statii de baza instalate) si acoperirea propusa pentru cele 3 faze de instalare a retelei (drumuri de interes national si judetean si suprafata care vor fi acoperite în cele trei faze). Cerintele minimale pentru acoperirea cu servicii de banda larga sunt acoperirea a cel putin 2.500 km de drumuri nationale europene, pâna la data de 31.12.2013, acoperirea a cel putin 55% din teritoriul tarii pâna la data de 31.12.2013 si acoperirea a 100 de orase, cu maxim 50.000 de locuitori, pâna la aceeasi data.

Evaluarea ofertelor se va face pe baza grilei de punctaj de catre o comisie formata din 7 membri care nu pot fi actionari, asociati, administratori, cenzori sau angajati, cu carnet de munca sau în alt mod, ai vreuneia dintre persoanele juridice care participa la licitatie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant. Comisia de licitatie a elaborat forma finala a caietului de sarcini, va formula raspunsurile la solicitarile de clarificari, va efectua evaluarea ofertelor si va prezenta rezultatul acesteia presedintelui ANRCTI spre aprobare.

11.07.2008 - Actualizare

 

Ca urmare a confirmarii efectuarii platii prin transfer bancar a contravalorii caietului de sarcini pentru licitatia pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz,  si compania Net-Connect a ridicat documentatia de la sediul ANRCTI.

 

Net Connect Internet a efectuat plata vineri, 04.07.2008, respectând termenul limita prevazut, dar caietul de sarcini a putut fi ridicat doar în momentul în care a fost confirmata încasarea sumei de catre ANRCTI.