Industrie

Reclamant-pârât:

RCS & RDS S.A.
 
Pârât-reclamant:
ROMTELECOM S.A.
 
Data înaintării sesizării:
3 aprilie 2012
 
Descriere:
 
La data de 3 aprilie 2012, reclamanta-pârâtă RCS & RDS S.A. ( RCS & RDS) a înaintat ANCOM o sesizare împotriva pârâtei-reclamante ROMTELECOM S.A. (Romtelecom).
 
Reclamanta-pârâtă a solicitat ANCOM să constate nerespectarea de către Romtelecom a Acordului prin neincluderea, în mod netemeinic, în cadrul decontărilor reciproce, a serviciilor de implementare şi folosire a capacităţii de interconectare, precum şi a serviciilor de linii închiriate furnizate de către RCS & RDS cătreRomtelecom şi să dispună, prin hotărârea pronunţată, obligarea Romtelecom la respectarea Acordului conform prevederilor sale în vigoare prin includerea tuturor serviciilor prestate de către părţi în cadrul decontărilor lunare reciproce.
 
La data de 2 mai 2012, pârâta-reclamantă Romtelecom a formulat cerere reconveţională împotriva reclamantei-pârâte RCS & RDS.
 
Pârâta-reclamantă a solicitat ANCOM să constate neîndeplinirea de către RCS & RDS a obligaţei generale de negociere prevăzute de dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011), precum şi să dispună obligarea reclamantei-pârâte ca, în termen de 30 de zile de la pronunţarea, respectiv de la comunicarea deciziei de soluţionare a litigiului, să încheie un act adiţional la Acord prin care să fie agreată o nouă soluţie tehnică de interconectare, care să permită optimizarea costurilor pe care le presupune o asemenea soluţie tehnică de interconectare
 
 
 
Soluţia ANCOM:
  
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 631/2014 privind soluţionarea litigiului dintre RCS & RDS S.A. şi ROMTELECOM S.A.