Comunicate de presă

Eliminarea dreptului rezervat CNPR, ultimul pas către liberalizarea pieţei

26.09.2012
 
ANCOM face ultimul pas către liberalizarea totală a pieţei serviciilor poştale prin două proiecte de decizie, supuse astăzi consultării publice, care au ca principal obiectiv prelungirea cu un an a calităţii de furnizor de serviciu universal a Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR), eliminarea dreptului rezervat acesteia de a furniza anumite servicii, precum şi stabilirea unui nou mecanism de compensare a eventualelor pierderi înregistrate de CNPR ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal. De asemenea, deciziile propun modificări ale condiţiilor de întocmire şi auditare ale situaţiilor financiare separate de către CNPR, în scopul obţinerii informaţiilor necesare pentru calcularea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
Modificările şi completările cadrului secundar de reglementare supuse consultării publice au ca scop asigurarea continuităţii furnizării serviciului universal până la data transpunerii în legislaţia primară naţională a cadrului legal european în domeniul serviciilor poştale şi, de asemenea, oferă tuturor furnizorilor posibilitatea să presteze orice serviciu pe piaţa serviciilor poştale prin eliminarea tuturor drepturilor exclusive.
Astfel, după data de 31 decembrie 2012, când expiră dreptul exclusiv al CNPR de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif este mai mic de 2 lei, orice furnizor de servicii poştale va avea dreptul de a furniza acest tip de servicii.
ANCOM propune extinderea calităţii de furnizor de serviciu universal a CNPR cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2013, dat fiind faptul că, în prezent, cadrul legislativ naţional este în curs de modificare, în vederea respectării, de către România, a obligaţiei de a transpune legislaţia comunitară din domeniu, asigurând în continuare dreptul utilizatorilor de a beneficia de un set minim de servicii poştale la o anumită calitate în orice localitate de pe teritoriul României prin intermediul serviciului universal.
De asemenea, Autoritatea propune şi stabilirea unui nou mecanism de compensare a costului net rezultat în urma furnizării serviciului universal. Costul net al furnizării serviciului universal reprezintă pierderile înregistrate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin ca furnizor de serviciu universal. Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal şi va fi finanţată prin intermediul unui fond de serviciu universal ce va fi administrat de ANCOM.  
Furnizorul de serviciu universal va transmite Autorităţii o situaţie privind costurile, veniturile şi capitalul angajat pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, certificată de un auditor independent. În acelaşi timp, acesta va avea obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru activităţile care au legătură cu furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.
Proiectul de decizie privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. şi proiectul de decizie pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale pot fi consultate aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 26.10.2012, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin poştă electronică la adresa consultare@ancom.org.ro.