Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM propune dereglementarea piețelor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie

25.09.2023

ANCOM lansează spre consultare publică proiectul de decizie prin care propune retragerea obligațiilor impuse în sarcina operatorilor identificați cu putere semnificativă pe piețele relevante corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în reţelele publice de telefonie.

Piețele serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv la puncte mobile în rețelele publice de telefonie sunt, în prezent, reglementate de ANCOM, fiind impuse în sarcina furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe aceste piețe o serie de obligații în ceea ce priveşte accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi infrastructurii asociate, transparența, nediscriminarea şi, respectiv, controlul tarifelor şi fundamentare a acestora în funcţie de costuri, pentru serviciile auxiliare interconectării.

Analiza realizată de ANCOM pentru evaluarea oportunităţii menținerii, modificării sau retragerii obligațiilor impuse anterior pe aceste pieţe a arătat că, în ciuda existenței unor bariere la intrarea pe piaţă, circumstanțele concurenţiale s-au schimbat semnificativ.

Unul dintre elementele de noutate determinante pentru concluziile analizei realizate a fost intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iulie 2021, a Regulamentului Delegat (UE) 2021/654, care reglementează, la nivel european, tarifele maxime ce pot fi percepute pentru serviciile de terminare.

Astfel a fost eliminată cea mai importantă problemă concurențială ce ar putea apărea pe pieţele identificate, şi anume posibilitatea furnizorilor de servicii de terminare de a-şi manifesta puterea de piaţă prin creşterea excesivă a tarifelor pentru terminarea în propriile reţele publice de telefonie.

Prin urmare, având în vedere că nu sunt îndeplinite, în mod cumulativ, criteriile legate de obstacolele la intrarea pe piaţă, concurenţa efectivă, respectiv eficiența aplicării legii concurenței, ANCOM propune retragerea obligațiilor individuale ale furnizorilor desemnați ca având putere semnificativă pe piețele menționate identificate conform Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1085/2017.

Întrucât atunci când sunt retrase anumite obligații impuse în sarcina unor furnizori cu putere semnificativă este necesar ca operatorii care au calitatea de cumpărători şi sunt afectați de aceste măsuri să cunoască din timp schimbările intervenite pe piaţă, ANCOM a stabilit o perioadă tranzitorie de un an. Pe parcursul acestei perioade, obligaţiile specifice impuse anterior vor fi menținute în aceleaşi condiţii.

Procesul de consultare publică

Proiectul deciziei ANCOM privind piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor de voce la puncte mobile, precum și de retragere a obligațiilor individuale existente poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 23.10.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

După încheierea perioadei de consultare publică şi analizarea observațiilor şi propunerilor primite în cadrul consultării, ANCOM urmează să notifice măsurile propuse Comisiei Europene, Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) şi autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din celelalte state membre ale Uniunii Europene.