Industrie

RCS & RDS S.A. – VODAFONE ROMÂNIA S.A.

Reclamant:
Societatea RCS & RDS S.A.
Pârât:
Societatea VODAFONE ROMÂNIA S.A.
 
Data înaintării sesizării:
19 mai 2016
 
Descriere:
            La data de 19 mai 2016, reclamanta RCS & RDS S.A. a înaintat ANCOM o sesizare împotriva VODAFONE ROMÂNIA S.A., prin intermediul căreia a solicitat:
 
1.    Obligarea Vodafone la asigurarea continuă și nediscriminatorie a serviciilor de roaming național pe întreaga durată de valabilitate a Acordului de roaming nr. 336/27.03.2014 încheiat între părți (denumit în continuare Contractul sau Acordul), în conformitate cu obligațiile asumate de către Vodafone în baza Licenței de utilizare a frecvențelor radio nr. MT-CEL 02/2013 (denumită în continuare Licența), eliberată în urma procedurii selecției competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800MHz, 900 MHz, 1800MHz și 2600MHz, precum și cu dispozițiile art. 24 alin. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011[1];
2.    Constatarea nerespectării de către Vodafone a obligațiilor ce îi revin în scopul furnizării serviciilor de roaming național, obligații asumate conform Licenței și prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 și, pe cale de consecință, sancționarea contravențională a Vodafone;
3.    Obligarea Vodafone la încheierea unui Act Adițional la Contract în vederea eliminării prevederilor Contractului (clauza 1.5 din Anexa VI - Traffic Forecast - limitări de trafic) care împiedică asigurarea conectivității și continuității furnizării serviciilor către utilizatorii finali, pentru îndeplinirea în mod efectiv a obligațiilor privind furnizarea serviciului de roaming național în conformitate cu prevederile Licenței și dispozițiile art. 24 alin. (2) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011.
 
 
Soluţia ANCOM:
Decizia preşedintelui ANCOM nr. 210/2017 privind soluționarea litigiului dintre societatea RCS & RDS S.A. și societatea VODAFONE ROMÂNIA S.A.


[1] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare