Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Comunicate de presă

ANCOM revizuieste pietele de gros si cu amanuntul corespunzatoare serviciilor de telefonie la puncte fixe

16.07.2009

 

 

ANCOM supune consultarii publice trei proiecte de decizie prin care sunt revizuite pietele cu amanuntul corespunzatoare serviciilor de acces si apeluri furnizate la puncte fixe si pietele de gros corespunzatoare serviciilor de originare la puncte fixe si tranzit al apelurilor prin retele publice de telefonie. Romtelecom ramâne furnizor cu putere semnificativa pe ambele piete de gros, precum si pe piata cu amanuntul a serviciilor de acces la puncte fixe.

Scopul revizuirii acestor piete este reanalizarea situatiei concurentiale si reevaluarea masurilor de reglementare în vigoare, prin prisma evolutiilor înregistrate la nivelul sectorului comunicatiilor electronice din România în perioada 2004 – 2008.

Astfel, pe piata cu amanuntul a serviciilor de acces, Autoritatea considera ca este necesara mentinerea în sarcina Romtelecom exclusiv a obligatiilor de selectare si preselectare a operatorului (obligatia de a oferi abonatilor sai posibilitatea de a utiliza serviciile oricarui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat) si interzicerea conditionarii achizitionarii unui serviciu de achizitionarea altui serviciu (obligatia de a nu conditiona furnizarea serviciilor de acces la puncte fixe de acceptarea de catre utilizatorii finali a unor prestatii suplimentare, fara legatura cu serviciul solicitat).

În ceea ce priveste pietele serviciilor de apeluri, ANCOM intentioneaza sa retraga toate obligatiile impuse anterior în sarcina Romtelecom,  ca urmare a presiunilor concurentiale atât directe, cât si indirecte (de la nivelul altor piete), exercitate îndeosebi din partea operatorilor de retele de cablu si a operatorilor de retele mobile de telefonie, care au avut ca efect scaderea semnificativa a cotelor de piata ale furnizorului fost monopolist, în unele situatii chiar si sub 40%.

Totodata, în stabilirea concluziilor preliminare, Autoritatea a avut în vedere si faptul ca, atât pentru serviciile de acces, cât si pentru serviciile de apeluri Romtelecom practica tarife situate, în medie, sub nivelul maxim permis prin formula de control al cresterilor tarifare stabilita de Autoritate în urma analizelor de piata realizate în anul 2004.

“ Acest demers vine ca urmare a intensificarii concurentei pe piata serviciilor de telefonie la puncte fixe din România, în special ca urmare a evolutiilor din perioada 2007-2008. Astfel, ANCOM considera ca, în orizontul de timp al analizei de piata, masurile de reglementare mentinute pe piata de acces si la nivelul pietelor de gros sunt suficiente pentru a asigura o concurenta eficienta la nivelul pietelor cu amanuntul de telefonie fixa,” a declarat Catalin Marinescu, presedintele ANCOM. 

În ceea ce priveste pietele de gros de originare a apelurilor la puncte fixe si tranzit al apelurilor prin retele publice de telefonie, în urma analizelor de piata realizate, opinia preliminara a Autoritatii este aceea ca Romtelecom detine în continuare putere semnificativa, principalele criterii care au stat la baza acestei concluzii fiind cota de piata de peste 50% înregistrata pe ambele piete, existenta unor bariere ridicate la intrarea pe piata, precum si la schimbarea furnizorului, lipsa concurentilor potentiali, precum si controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, greu de duplicat.

În consecinta, ANCOM propune mentinerea tuturor obligatiilor impuse anterior în sarcina furnizorului cu putere semnificativa - obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate în vederea furnizarii serviciului de originare la puncte fixe a apelurilor si a serviciului de interconectare în vederea tranzitului comutat, obligatia de transparenta, obligatia de nediscriminare si obligatia de control al tarifelor, inclusiv de fundamentare a tarifelor în functie de costuri.

Începând cu anul 2007, Autoritatea a reluat analizele de piata în sectorul comunicatiilor electronice, demers care cuprinde revizuirea definitiilor pietelor relevante existente sau definirea unor noi piete relevante, analizarea situatiei concurentiale pe aceste piete în sensul determinarii eventualilor furnizori cu putere semnificativa si reevaluarea obligatiilor de reglementare în vigoare, în sensul mentinerii, retragerii sau modificarii acestora sau impunerii de noi obligatii.

Dupa încheierea perioadei de consultare publica si analizarea observatiilor si propunerilor primite, conform normelor cadrului european de reglementare în domeniu aplicabile odata cu dobândirea de catre România a calitatii de stat membru al Uniunii Europene, ANCOM urmeaza sa notifice Comisiei Europene si autoritatilor nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de masuri propuse, care cuprinde definitiile pietelor relevante identificate, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativa, precum si obligatiile pe care intentioneaza sa le impuna pe pietele analizate, împreuna cu motivele care stau la baza acestor masuri. Comisia Europeana si celelalte autoritati de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii si observatii în termen de o luna de la data notificarii.

Proiectele de decizie pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pâna la data de 28 august 2009, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul departamentelor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.