Industrie

Reglementări cu privire la interfeţe

 

Īn vederea garantării aplicării corecte a Directivei 2014/53/UE (Directiva RED), este necesar ca producătorii de echipamente radio să fie informaţi cu privire la caracteristicile interfeţelor radio care sunt permise īn Romānia.
Interfeţele radio (articolul 8.1 al Directivei 2014/53/UE)
 
Este extrem de important ca producătorii de echipamente radio să fie informaţi cu privire la dreptul de utilizare a frecvenţelor pentru aplicaţiile acestor echipamente radio. Aceste date sunt esenţiale pentru a se evita apariția interferenţelor prejudiciabile atunci cānd aceste echipamente sunt puse īn funcțiune. Dacă sunt sau nu permise diferite aplicaţii ale acestor echipamente radio utilizānd anumite frecvenţe este o chestiune de competenţă naţională.
 
Directiva 2014/53/UE admite că, īn Uniunea Europeană, spectrul de frecvenţe radio nu este pe deplin armonizat şi, de aceea, statele membre au reglementări naţionale privind utilizarea acestuia. Directiva nu armonizează aceste reglementări, īnsă cere ca acestea să fie elaborate şi, dacă este cazul, notificate. La articolul 8.1 se afirmă că: Statele membre notifică, īn conformitate cu procedura stabilită īn Directiva 98/34/CE, interfețele radio pe care intenționează să le reglementeze, cu excepția: (a) interfețelor radio care respectă pe deplin și fără nicio excepție dispozițiile deciziilor Comisiei privind utilizarea armonizată a spectrului de frecvențe radio adoptate īn temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE; și a (b) interfețelor radio care, īn conformitate cu actele de punere īn aplicare adoptate īn temeiul alineatului (2) din prezentul articol, corespund unor echipamente radio care pot fi puse īn funcțiune și folosite fără restricții pe teritoriul Uniunii.
Obligaţiile privind această notificare, enunţate īn Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații īn domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, care abrogă Directiva 98/34/CE și care a fost transpusă īn legislaţia naţională prin Hotărārea Guvernului nr. 401/2016, se aplică proiectelor de reglementări tehnice privind produsele sau care au efect asupra unui produs.

Reglementări tehnice īn vigoare pentru interfeţele radio:

Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţe (TNABF)

Arhivă - Reglementări tehnice pentru interfeţele radio care nu mai sunt īn vigoare