Industrie

Radiocomunicaţii în Serviciul Fix

Radiocomunicaţiile în Serviciul Fix cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut de utilizare neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciului Fix, şi anume:

 • linii de radioreleu (legături punct la punct) bilaterale digitale pentru transport informatice (transmisii de date/voce);
 • linii de modulaţie (legături punct la punct unilaterale) de la studiouri de radio sau televiziune la emiţătoarele aferente din serviciul de radiodifuziune sonoră sau televiziune pentru transportul programelor audiovizuale respective;
 • linii transportabile (mobile) de radioreleu (legături punct la punct unilaterale), destinate transportului cu caracter temporar, ocazional de producţii audiovizuale, de la locurile de realizare a acestora (care de reportaj) către studiourile de radio sau televiziune (ENG-OB);
 • linii transportabile (mobile) de radioreleu (legături punct la punct unilaterale), destinate transmisiilortemporare, ocazionale de la camerele de luat vederi fără fir către carele de reportaj (ENG-OB);
 • reţele de radiocomunicaţii punct-multipunct pentru acces fix pe suport radio, direct la utilizator (FWA).
În acest domeniu, ANCOM:
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii fixe;
 • asigură coordoonarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe atribuite serviciului fix cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine, în conformitate cu acordurile internaţionale relevante în vigoare.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice de tip punct-multipunct şi de servicii de comunicaţii electronice;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru linii de modulaţie;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru linii de radioreleu pentru transmisii de voce/date;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru transmisii temporare, ocazionale în serviciul fix (ENG-OB);
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru efectuarea de transmisii radio experimentale în serviciul fix.

Radiocomunicatii

Radiocomunicaţii în Serviciul Mobil Terestru

Radiocomunicaţiile în Serviciul Mobil Terestru cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut de utilizare neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciului Mobil terestru, şi anume:

 • radiocomunicaţii mobile terestre pentru uz privat/profesional (Professional Mobile Radio - PMR);
 • radiocomunicaţii mobile terestre de acces public (Public Acces Mobile Radio - PAMR);
 • radiocomunicaţii mobile publice celulare în diverse tehnologii: GSM 900, DCS 1800, DECT, CDMA 450, IMT-2000/UMTS (3G);
 • aplicaţii radio cu rază scurtă de acţiune care funcţionează în benzi de frecvenţe cu utilizare liberă atribuite serviciului mobil terestru.
În acest domeniu, ANCOM:
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii mobile terestre;
 • asigură coordoonarea frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe atribuite serviciului mobil terestru cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine, în conformitate cu acordurile internaţionale relevante în vigoare.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii mobile celulare: GSM 900, DCS 1800, DECT, CDMA 450, IMT-2000/UMTS (3G);
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de radiocomunicaţii de acces public (PAMR);
 •  licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru reţele de radiocomunicaţii de uz privat - tip radiocomunicaţii mobile profesionale (PMR);
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru efectuarea de transmisii radio experimentale în serviciul mobil terestru;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru transmisii ocazionale în serviciul mobil terestru.
Sistemele PMR (Professional Mobile Radio) sunt sistemele radio mobile utilizate de  organizaţii pentru a realiza comunicaţii în sprijinul activităţilor proprii. Întrucât utilizatorul operează propria reţea, aplicaţia PMR este o aplicaţie privată.
 
Utilizatorii consacraţi ai sistemelor PMR sunt atât mici întreprinzători cât şi mari companii ale căror activităţi în diverse domenii ale economiei naţionale reclamă necesitatea de comunicaţii radio proprii.
 
Exemple de beneficiari ai unor astfel de aplicaţii sunt societăţile comerciale şi companiile care activează în următoarele domenii: diverse ramuri ale industriei, producere, transport şi distribuţie utilităţi publice – apă, gaze, electricitate etc. - transporturi, construcţii şi lucrări publice, agricultură şi păduri, protecţie publică şi sisteme de urgenţă, sănătate publică, servicii etc.
 
Sistemele PAMR (Public Access Mobile Radio) sunt sisteme radio mobile de acces public, operate pe baze comerciale de către operatori care furnizează servicii de comunicaţii unor categorii profesionale de utilizatori sau grupuri dedicate de utilizatori.
 

Radiocomunicaţii în Serviciul Mobil Maritim

Radiocomunicaţiile în Serviciul Mobil Maritim cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciilor Mobil Maritim şi Mobil Maritim prin Satelit, şi anume:

 • radiocomunicaţii în serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, atât la bordul navelor maritime, comerciale, de pasageri sau de placere, cât şi în staţiile de coastă, în vederea asigurării siguranţei pentru persoanele şi mărfurile angajate în voiaje costiere sau internaţionale, în special în condiţii meteorologice nefavorabile şi pentru îndeplinirea cerinţelor planului global de SAR (Search and Rescue - Căutare şi Salvare);
 • radiocomunicatii în serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară atât la bordul navelor fluviale, comerciale, de pasageri sau de placere, cât şi în staţiile amplasate pe ţărm pentru asigurarea securităţii pentru persoanele şi mărfurile angajate în navigaţia pe căile de navigaţie interioară, în special în condiţii meteorologice nefavorabile;
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizează, cu statut permanent, legislaţia naţională în domeniu cu prevederile internaţionale în vederea asigurării compatibilităţii operaţionale şi legale a staţiilor de navă angajate în voiaje internaţionale sau naţionale, în directa relaţionare cu nave sub pavilion străin;
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii maritime;
 • autorizează operatorii radio profesionişti în serviciile mobil maritim şi mobil maritim prin satelit, în serviciul radiotelefonic pe căile de navigaţie interioară, atât la bordul navelor, cât şi pentru staţiile de coastă, amplasate pe ţărm;
 • asigură coordoonarea frecvenţele radio din benzile de frecvenţe atribuite conform TNABF serviciile maritime cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţii radio de navă maritimă;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţii radio de navă angajate în navigaţia pe căile de navigaţie interioară;
 •  licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţii radio de coastă;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţii radio amplasate pe ţărm;
 • certificate de operator radio profesionist în serviciile sus-menţionate.

Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicaţii în Serviciul Mobil Aeronautic

Radiocomunicaţiile în Serviciul Mobil Aeronautic cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciilor Mobil Aeronautic şi Mobil Aeronautic prin Satelit, şi anume:

 • radiocomunicaţii în serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, atât la bordul aeronavelor, cât şi în staţiile aeronautice (de sol) în vederea asigurării siguranţei pentru persoanele şi mărfurile angajate în zboruri naţionale sau internaţionale, în special în condiţii meteorologice nefavorabile şi pentru îndeplinirea cerinţelor planului global de SAR (Search and Rescue - Căutare şi Salvare);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizează, cu statut permanent, legislaţia naţională în domeniu cu prevederile internaţionale în vederea asigurării compatibilităţii operaţionale şi legale a staţiilor de aeronavă angajate în zboruri internaţionale sau naţionale, în directă relaţionare cu aeronave sub pavilion străin;
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii mobile aeronautice;
 • autorizează operatorii radio profesionişti în serviciile mobil aeronautic şi mobil aeronautic prin satelit, cât şi pentru staţiile aeronautice amplasate la sol;
 • asigură coordoonarea frecvenţele radio din benzile de frecvenţe atribuite conform TNABF serviciilor aeronautice cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţii radio de aeronavă;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţii radio amplasate la sol;
 • certificate de operator radio profesionist în serviciile sus-menţionate.

Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicaţii în Serviciul Radiodeterminare

Radiocomunicaţiile în Serviciul Radiodeterminare cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciului Radiodeterminare, şi anume:

 • radiocomunicaţii în serviciul de radiodeterminare (radiolocaţie, radionavigaţie, radiogoniometrie);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizează, cu statut permanent, legislaţia naţională în domeniu cu prevederile internaţionale în vederea asigurării compatibilităţii operaţionale şi legale a staţiilor din serviciul de radiodeterminare de pe teritoriul României, în directă relaţionare cu staţii amplasate pe teritoriile altor state;
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii cu caracter de radiodeterminare;
 • asigură coordoonarea frecvenţele radio din benzile de frecvenţe atribuite conform TNABF serviciului radiodeterminare cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru staţii din serviciul de radiodeterminare;
Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicaţii în Serviciul Fix prin Satelit

Radiocomunicaţiile în Serviciul Fix prin Satelit cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciului Fix prin Satelit, şi anume:

 • adiocomunicaţii în serviciul fix prin satelit pentru uz privat/profesional;
 • radiocomunicaţii în serviciul de radiodifuziune prin satelit sau serviciul fix prin satelit pentru transportul către satelit al unor programe de radiodifuziune sonoră şi/sau televiziune (inclusiv Direct-To-Home – DTH);
 • radiocomunicaţii în serviciul de radiodifuziune prin satelit sau serviciul fix prin satelit pentrutransmisii ocazionale, temporare prin satelit, către studiouri, a reportajelor, ştirilor, evenimentelor cultural/sportive şi a altor producţii audiovizuale realizate în afara studiourilor(Satellite News Gathering – SNG);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizează, cu statut permanent, legislaţia naţională în domeniu cu prevederile internaţionale în vederea asigurării compatibilităţii operaţionale şi legale a staţiilor din serviciul fix prin satelit de pe teritoriul României, în directă relaţionare cu staţii amplasate pe teritoriile altor state;
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii fixe prin satelit;
 • asigură coordoonarea frecvenţele radio din benzile de frecvenţe atribuite conform TNABF serviciului fix prin satelit cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine.
ANCOM acordă:
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice în serviciul fix prin satelit, destinate transmisiilor de date/voce;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de staţii de comunicaţii electronice în serviciul fix prin satelit, destinate transportului către satelit al unor programe de radiodifuziune sonoră şi/sau televiziune;
 • licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele de comunicaţii electronice în serviciul fix prin satelit, destinatetransmisiilor ocazionale, temporare prin satelit, către studiouri, a reportajelor, ştirilor, evenimentelor cultural/sportive şi a altor producţii audiovizuale realizate în afara studiourilor (SNG);
 • licenţe temporare/ocazionale de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentru instalarea şi operarea unor terminale transportabile de comunicaţii prin satelit de tip SNG (destinate transportului către satelit, cu caracter temporar/ocazional, a reportajelor şi emisiunilor TV realizate în afara studiourilor).

Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.

Radiocomunicaţii în Serviciul Mobil prin Satelit

Radiocomunicaţiile în Serviciul Mobil prin Satelit cuprind toate tipurile de radiocomunicaţii civile care funcţionează în benzi de frecvenţe radio cu statut neguvernamental sau partajat, atribuite potrivit Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe (TNABF) serviciului Mobil prin Satelit, şi anume:

 • radiocomunicaţii în serviciul mobil prin satelit pentru uz public (Satellite Personal Communication Services – S-PCS);
În acest domeniu, ANCOM:
 • armonizează, cu statut permanent, legislaţia naţională în domeniu cu prevederile internaţionale în vederea asigurării compatibilităţii operaţionale şi legale a staţiilor din serviciul mobil prin satelit de pe teritoriul României, în directă relaţionare cu staţii amplasate pe teritoriile altor state;
 • alocă şi asignează frecvenţe radio pentru reţele de radiocomunicaţii mobile prin satelit;
 • asigură coordoonarea frecvenţele radio din benzile de frecvenţe atribuite conform TNABF serviciului mobil prin satelit cu administraţiile de comunicaţii ale ţărilor vecine.
ANCOM acordă:
 •  licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio în scopul utilizării de terminale de comunicaţii prin satelit, în serviciul mobil prin satelit;
 •  licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor radio pentrufurnizarea către public de servicii de comunicaţii mobile personale (telefonie, transmisiuni bidirecţionale de date) prin satelit, precum şi servicii auxiliare, în serviciul mobil prin satelit (S-PCS).

Pentru alte detalii, ne puteţi contacta la adresa de email: srs@ancom.org.ro.