Printeaza Pagina

Surse financiare şi buget

Īn conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind īnfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare si Reglementare in Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse: 
  • tariful de monitorizare datorat, īn conformitate cu prevederile cap. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere, control și aplicare a regimului de autorizare generală, ale drepturilor de utilizare a resurselor limitate ori ale obligațiilor prevăzute de legislația specială din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de ANCOM;
  • tariful de utilizare a spectrului, īn conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice;
  • tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie, īn conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice;
  • donații, legate şi sponsorizări īn condiţiile legii;
  • credite interne şi externe contractate īn condiţiile legii;
  • alte venituri ce se pot realiza īn condiţiile legii.
Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă, conform art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, prin hotărāre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului.

Situație financiară 2018
Situație financiară 2017
Situație financiară 2016
Situație financiară 2015
Situație financiară 2014
Situaţie financiară 2013
Situaţie financiară 2012
Situaţie financiară 2011
Situaţia financiară 2010
Situaţia financiară 2009
Situaţia financiară 2008
Situaţia financiară 2007
Situaţia financiară 2006
Situaţia financiară 2005
Situaţia financiară 2004
Situaţia financiară 2003