ANCOM

ERGP - Grupul autorităților europene de reglementare īn domeniul serviciilor poștale

   

Cadrul general

Grupul autorităților europene de reglementare īn domeniul serviciilor poștale este un organism īnfiinţat printr-un act normativ comunitar cu scopul de a asigura aplicarea coerentă īn Statele Membre UE a cadrului de reglementare privind serviciile poştale şi de a contribui la dezvoltarea pieţei interne a Uniunii. Grupul este alcătuit din cele 28 de autorităţi naţionale de reglementare din Statele Membre UE. Comisia Europeană, Autoritatea de Supraveghere EFTA, statele SEE și statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană au statut de observator. Romānia, prin ANCOM, a deţinut preşedinţia ERGP īn 2014, respectiv vicepreședinția īn 2015.
ERGP īşi desfăşoară activitatea specifică īn cadrul a cinci subgrupuri de lucru: sub-grupul privind alocarea costurilor/reglementarea tarifară, sub-grupul privind implementarea și evoluția USO, sub-grupul privind satisfacţia utilizatorilor finali şi monitorizarea rezultatelor pieţei, sub-grupul privind serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor generate de comerțul electronic și sub-grupul de lucru privind concurenţa „end-to-end” şi reglementarea accesului. Activităţile acestora s-au concretizat īntr-o varietate de rapoarte care sunt publicate pe pagina de internet a ERGP.