Consultare

Consultări încheiate

     
Reseteaza Filtrarea
Nr Titlu Data la care documentele au fost supuse consultarii publice: [Detalii]
1 Măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru stabilirea tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile 12 august 2019 [Detalii...]
2 Documentația procedurii de selectie competitive în vederea acordarii drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz si 3400-3800 MHz (actualizare 30 iulie 2019) 29.07.2019 [Detalii...]
3 Proiect de decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2019.08.22 [Detalii...]
4 Proiectul de decizie pentru modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități 2019.05.23 [Detalii...]
5 Poziția ANCOM privind acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio disponibile în benzile de frecvente 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25- 27,5 GHz 2019.01.31 [Detalii...]
6 Proiectul de decizie privind retragerea obligațiilor impuse pe piața serviciilor de tranzit comutat al apelurilor 2019.01.21 [Detalii...]
7 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naţionale Poşta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, cu modificările și completările ulterioare 2019.01.15 [Detalii...]
8 Proiectul Planului de acțiuni al ANCOM pentru anul 2019 2018.12.07 [Detalii...]
9 Proiect - Strategia 5G pentru România 2018.11.21 [Detalii...]
10 Proiect de decizie pentru stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu Municipiul București 2018.10.12 [Detalii...]
11 Proiectul de model de calculație a costurilor serviciilor de acces oferite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pentru accesul la infrastructura fizică realizată în cadrul proiectului „Rețelei metropolitane de fibră optică a Municipiului București pentru telecomunicații – Netcity” 2018.10.01 [Detalii...]
12 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 07.09.2018 [Detalii...]
13 Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de radiodifuziune 2018.09.05 [Detalii...]
14 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 311/2016 privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 2018.09.04 [Detalii...]
15 Documentatie pentru organizarea procedurii de selectie competitiva în vederea acordarii licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de radiodifuziune T-DAB+ 2018.08.23 [Detalii...]
16 Proiectul de măsuri ale ANCOM de identificare şi reglementare a cerințelor tehnice armonizate pentru interconectarea IP în vederea furnizării serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe și mobile în reţelele publice de telefonie precum și de reglementare a tarifelor corespunzătoare serviciilor asociate interconectării IP 09.08.2018 [Detalii...]
17 Proiect de decizie privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publica 2018.07.20 [Detalii...]
18 Proiect de decizie privind utilizarea unor resurse de numerotație geografice și în afara ariei corespunzătoare 2018.07.16 [Detalii...]
19 Proiect de decizie privind stabilirea și impunerea condițiilor tehnice și economice în care se realizeaza accesul la infrastructura fizica realizata de catre societatea RCS&RDS S.A. în baza contractului de concesiune nr. 1494/20.08.2014 încheiat cu municipiul Oradea 2018.08.01 [Detalii...]
20 Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1.112/2017 privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți 2018.07.18 [Detalii...]
21 Chestionar privind implementarea serviciului universal în domeniul serviciilor poștale 2018.06.07 [Detalii...]
22 Foaia de parcurs națională privind alocarea și utilizarea viitoare a benzii de frecvențe 470-790 MHz 2018.05.22 [Detalii...]
23 Proiect de decizie privind identificarea pieţei relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară 2018.05.11 [Detalii...]
24 Chestionar privind măsurile de securitate care pot fi luate în cadrul excepțiilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2015/2120 12.04.2018 [Detalii...]
25 Proiect de Decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2016 28.03.2018 [Detalii...]
26 Consultare publica în vederea organizarii licitațiilor pentru alocarea spectrului din banda VHF (174-230 MHz) și UHF (470-694 MHz) pentru servicii digitale de radiodifuziune terestra (T-DAB si DVB-T) 13.03.2018 [Detalii...]
27 Proiect de decizie privind modificarea tarifelor de portare a numerelor 2018.01.22 [Detalii...]
28 Măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pentru stabilirea tarifului maxim de terminare a apelurilor la puncte mobile 22.12.2017 [Detalii...]
29 Plan de actiuni 2018 2017.12.12 [Detalii...]
30 Consultare publică privind definirea categoriilor omogene din punctul de vedere al caracteristicilor geografice, demografice și al condițiilor economice de acordare a accesului pe proprietatea publică, în vederea stabilirii tarifelor maxime care pot fi percepute pentru acordarea accesului pe proprietatea publică 2017.11.29 [Detalii...]
31 Anunt de consultare publica pentru actualizarea Listei zonelor albe 02.11.2017 [Detalii...]
32 Consultare publică privind radioamatorismul pentru situații de urgență 2017.09.21 [Detalii...]
33 Proiect de decizie pentru stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora 03.11.2017 [Detalii...]
34 Proiect de decizie privind înființarea Punctului de informare unic, precum și pentru stabilirea condițiilor și modalităților de transmitere a unor informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea 2017.10.13 [Detalii...]
35 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune 2017.10.06 [Detalii...]
36 Consultare publică privind acordarea accesului unor terți la unele dintre informațiile referitoare la numerele portate (BDC portabilitate) 22.09.2017 [Detalii...]
37 Consultare publică privind metodologia de identificare a punctelor în care este fezabilă acordarea accesului la rețeaua poștală publică operată de Compania Națională Poșta Română S.A. și condițiile tehnice și economice asociate accesului la rețea, servicii și elemente de infrastructură 2017.09.21 [Detalii...]
38 Consultare cu privire la o serie de reglementari din sfera serviciului universal postal 2017.09.01 [Detalii...]
39 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 2017.08.24 [Detalii...]
40 Proiect de decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere de către furnizorii de rețele de comunicații electronice a unor documente și informații privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăți, precum și pentru stabilirea condițiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea și completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente și informații 2017.08.07 [Detalii...]
41 Proiect de decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți 2017.07.20 [Detalii...]
42 Consultare privind acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 694-790 MHz, 791-796 MHz/832-837 MHz, 1452-1492 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz, 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz 2017.06.26 [Detalii...]
43 Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 2017.06.06. [Detalii...]
44 Proiect de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2015 2017.02.17 [Detalii...]
45 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale 2017.02.10 [Detalii...]
46 Anunț de consultare publică pentru a definitiva „Lista zonelor albe – LEADER 2014-2020” 2017.02.24 [Detalii...]
47 Consultare publică privind identificarea condițiilor în care este necesar accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică, la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal pe care Compania Națională Poșta Română are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care aceasta o operează 2017.02.15 [Detalii...]
48 Proiect de Strategie de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2017 - 2020 2017.01.05 [Detalii...]
49 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale 2016.11.29 [Detalii...]
50 Proiect de decizie privind certificarea operatorilor stațiilor de radiocomunicații 2016.12.09 [Detalii...]
51 Plan de actiuni 2017 2016.11.03 [Detalii...]
52 Proiect de decizie pentru stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice 2016.10.04 [Detalii...]
53 Proiect de decizie privind reglementarea serviciului de amator 2016.07.21 [Detalii...]
54 Proiect de decizie pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autoritații Naționale pentru Comunicații nr. 1023/2008 privind realizarea comunicațiilor catre Sistemul național unic pentru apeluri de urgența 2016.08.12 [Detalii...]
55 Documentaţie privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune 2016.07.08 [Detalii...]
56 HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 2016.05.31 [Detalii...]
57 Proiect de document de poziție privind Strategia ANCOM pentru comunicațiile digitale 2020 2016.05.18 [Detalii...]
58 Proiect de decizie pentru modificarea anexei la Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS 2016.05.12 [Detalii...]
59 Propunere privind utilizarea frecventelor radio pentru furnizarea serviciului public de radiodifuziune 2016.04.04 [Detalii...]
60 Consultare publică în vederea organizării licitației privind alocarea spectrului radio pentru T-DAB (radiodifuziune digitală terestră) în banda III VHF (216-230 MHz) - chestionar 2016.01.18 [Detalii...]
61 Proiect de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2014 2015.12.16 [Detalii...]
62 Proiect de decizie pentru modificarea și completarea unor reglementări în scopul transmiterii de documente, date sau informații de către furnizorii de servicii poștale prin mijloace electronice, precum și pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situații 2015.10.19 [Detalii...]
63 Document de discuție - strategia ANCOM pentru comunicațiile digitale 2020 2015.09.29 [Detalii...]
64 Proiectul Planului de acţiune al ANCOM pentru anul 2016 2015.09.30 [Detalii...]
65 Proiect de decizie privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură 2015.08.13 [Detalii...]
66 Proiect de decizie privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 2015.07.23 [Detalii...]
67 HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în banda de frecvenţe 3410-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă 2015.07.08 [Detalii...]
68 Decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2015.07.21 [Detalii...]
69 Consultare privind destinația utilizării benzilor de frecvențe 411-415 MHz/421-425 MHz și 453-457,5 MHz/463-467,5 MHz și procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor în aceste benzi 2015.06.16 [Detalii...]
70 Consultare publica pe marginea Listei localităților în care nu există buclă locală și/sau rețea de distribuție pentru conexiuni la punct fix, care să asigure viteze de transfer de cel puțin 30 Mbps (inclusiv lista actualizată în urma consultării publice) 2015.04.22 [Detalii...]
71 Documentație privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în banda de frecvențe 3410-3800MHz 2015.05.14 [Detalii...]
72 Proiecte de decizie pentru completarea unor prevederi din sfera serviciului universal postal 2015.04.20 [Detalii...]
73 Proiect de decizie pentru modificarea și completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotație, resurselor tehnice și al portabilității numerelor 2015.04.09 [Detalii...]
74 Proiect de decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România 2015.04.02 [Detalii...]
75 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 629/2010 privind procedura de autorizare a furnizării serviciilor de programe audiovizuale 2015.03.05 [Detalii...]
76 Document de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii de bandă largă la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 Mhz pentru perioada 2015-2025 2015.02.25 [Detalii...]
77 Proiect de decizie privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități ce beneficiază de servicii de comunicații electronice destinate publicului 2014.11.17 [Detalii...]
78 Proiect de decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali 2014.11.06 [Detalii...]
79 Proiect de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2013 2014.11.03 [Detalii...]
80 Consultare publică cu privire la modalităţile de utilizare a resurselor de numerotaţie în viitor, în acord cu evoluţia tehnologică 2014.10.07 [Detalii...]
81 Proiectul Planului de acțiune al ANCOM pentru anul 2015 2014.10.22 [Detalii...]
82 Chestionar privind utilizarea în România a benzilor de frecvenţe 3400-3600 MHz şi 3600-3800 MHz 2014.10.17 [Detalii...]
83 Documentaţie privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune (2 licențe naționale și licențe regionale/locale) 2014.09.25 [Detalii...]
84 Proiect de decizie privind stabilirea formatului și a modalității de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora 2014.09.08 [Detalii...]
85 Proiect de decizie privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS 2014.06.17 [Detalii...]
86 Consultare privind banda de frecvenţe radio 1880-1900 MHz 2014.04.30 [Detalii...]
87 Proiect de decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio 2014.03.18 [Detalii...]
88 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 541/2013 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2014.03.24 [Detalii...]
89 Proiect de decizie privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a gradului de îndeplinire a cerințelor minime de calitate pentru livrarea trimiterilor poștale interne impuse prin Decizia președintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2014.02.26 [Detalii...]
90 Chestionar privind măsurile ce ar putea fi adoptate în vederea asigurării condiţiilor echivalente de acces la servicii de telefonie destinate publicului pentru persoanele cu dizabilităţi 2014.01.31 [Detalii...]
91 Consultare privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în subbenzile de frecvenţe 791-796 MHz/832-837 MHz şi 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz 2014.01.20 [Detalii...]
92 Proiect de hotărâre a Guvernului privind acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune 2014.01.28 [Detalii...]
93 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale 2014.01.23 [Detalii...]
94 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului 2014.01.14 [Detalii...]
95 Documentaţie privind procedura de selecţie pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de televiziune 2013.11.28 [Detalii...]
96 Proiect de decizie privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. 2013.11.29 [Detalii...]
97 Proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2013.11.29 [Detalii...]
98 Plan de acţiune al ANCOM pentru anul 2014 2013.10.31 [Detalii...]
99 Document de poziţie privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în banda de frecvenţe de 26 GHz 2013.11.05 [Detalii...]
100 Proiect de decizie privind adoptarea Planului de management al spectrului de frecvenţă al buclei locale şi subbuclei locale 2013.09.27 [Detalii...]
101 Proiecte de măsuri privind stabilirea tarifelor unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros, pe baza unor modele de calculaţie a costurilor 2013.08.29 [Detalii...]
102 Măsurile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii de identificare, analiză şi reglementare a pieţelor relevante corespunzătoare serviciilor de acces la puncte fixe, originare a apelurilor la puncte fixe în reţelele publice de telefonie şi serviciilor de tranzit comutat al apelurilor în reţelele publice de telefonie din România 2013.08.29 [Detalii...]
103 Consultare privind banda de frecvenţe radio 3400-3800 MHz 2013.09.10 [Detalii...]
104 Proiect de decizie privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2013.06.11 [Detalii...]
105 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale 2013.06.03 [Detalii...]
106 Proiect de decizie privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice 2013.04.24 [Detalii...]
107 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului 2013.03.12 [Detalii...]
108 !Termen prelungit! Contract standard de acces pe proprietatea privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora 2013.03.20 [Detalii...]
109 Proiect de decizie privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi de modificare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 2013.03.07 [Detalii...]
110 Chestionar privind incidentele care au afectat securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în anul 2012 2013.01.24 [Detalii...]
111 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotaţie şi resurselor tehnice 2012.12.11 [Detalii...]
112 Proiect de decizie privind utilizarea numerelor naţionale scurte interne şi a codurilor scurte SMS/MMS 2012.12.11 [Detalii...]
113 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 2013.01.18 [Detalii...]
114 Proiectul Planului de acţiuni al ANCOM pentru anul 2013 2012.12.20 [Detalii...]
115 Consultare privind determinarea costurilor eficiente ale furnizării unor servicii de comunicaţii electronice la nivel de gros în România pe baza unor modele de calculaţie a costurilor 2012.11.14 [Detalii...]
116 Chestionar privind incidentele cauzate de furturi care au afectat securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în anul 2012 2012.11.19 [Detalii...]
117 Chestionar interconectare IP 2012.11.08 [Detalii...]
118 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 168/2010 pentru armonizarea utilizării benzilor de frecvenţe radio pereche 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz şi 1805-1842,5 MHz 2012.10.25 [Detalii...]
119 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea unor reglementări privind condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale 2012.09.26 [Detalii...]
120 Proiect de decizie privind condiţiile de întocmire şi auditare a situaţiilor financiare separate de către Compania Naţională Poşta Română S.A. 2012.09.26 [Detalii...]
121 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 459/2010 privind alocarea şi utilizarea numerelor naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional 2012.09.20 [Detalii...]
122 Proiect de decizie pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 2012.08.24 [Detalii...]
123 Proiect - Strategia ANCOM de reglementare în domeniul serviciilor poştale 2012.05.07 [Detalii...]
124 Consultare privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor în banda 453-457,5 MHz/463-467,5 MHz 2012.04.25 [Detalii...]
125 Hotărâre privind stabilirea cuantumului valorilor minime a taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 790-862 MHz, 880-915 MHz/925-960 MHz, 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz şi 2500-2690 MHz 2012.03.29 [Detalii...]
126 Proiect documentatie pentru organizarea procedurii de selecţie competitive în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz şi 2600 MHz 2012.03.14 [Detalii...]
127 Hotărâre de Guvern privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordată în banda de frecvenţe radio 463-467,5 MHz/453-457,5 MHz [Detalii...]
128 Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz 2012.01.24 [Detalii...]
129 Proiect de ghid de reglementări privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali pe piaţa comunicaţiilor electronice din România 2012.02.09 [Detalii...]
130 Proiect de decizie privind modificarea şi completarea unor reglementări din domeniul portabilităţii numerelor 2012.02.08 [Detalii...]
131 Chestionar privind incidentele care au afectat securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice din anul 2011 2012.02.03 [Detalii...]
132 Chestionar privind managementul traficului 2011.12.09 [Detalii...]
133 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea evidenţei contabile separate, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, de către societatea comercială „ROMTELECOM” – S.A. 2011.12.02 [Detalii...]
134 Ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice 2011.10.19 [Detalii...]
135 Proiect de Decizie privind modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 2011.11.30 [Detalii...]
136 Proiect de decizie privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 880-915 MHz/925-960 MHz şi 1710-1785 MHz/1805-1880 MHz 2011.11.30 [Detalii...]
137 Proiectul Planului de acţiuni al ANCOM pentru anul 2012 2011.11.10 [Detalii...]
138 Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile (completare în privinţa a patru furnizori) 2011.09.28 [Detalii...]
139 Proiect de decizie privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv corespunzătoare serviciilor de terminare la puncte mobile 2011.08.04 [Detalii...]
140 Proiect de decizie privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 789/2009, cu modificările şi completările ulterioare 2011.08.30 [Detalii...]
141 Consultare privind extinderea valabilitatii drepturilor de utilizare a frecventelor in benzile 890-915 MHz/935-960 MHz si 1722,7 MHz-1747,5 MHz/1817,7-1842,5 MHz 2011.07.14 [Detalii...]
142 Consultare privind furnizarea de reţele mobile virtuale pe piaţa naţională de comunicaţii electronice - CHESTIONAR 2011.06.07 [Detalii...]
143 Document de strategie privind implementarea şi dezvoltarea sistemelor BWA (Broadband Wireless Access – acces pe suport radio de bandă largă) la nivel naţional în banda de frecvenţe 3400-3800 MHz pe perioada 2011-2020 2011.06.20 [Detalii...]
144 Consultare publica privind obiectivele studiilor de piata ce urmeaza a fi realizate de catre ANRC în scopul identificarii pietelor relevante specifice cu amanuntul din sectorul comunicatiilor electronice [Detalii...]
145 Proiect de decizie privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere 2011.05.16 [Detalii...]
146 Proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificarile si completarile ulterioare 2011.03.08 [Detalii...]
147 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului 2011.02.03 [Detalii...]
148 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2011.01.14 [Detalii...]
149 Proiect de decizie privind planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tiparire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale 2010.10.07 [Detalii...]
150 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 338/2010 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2010.09.06 [Detalii...]
151 Proiect de lege privind comunicatiile electronice 2010.12.13 [Detalii...]
152 Proiectul planului de actiuni al ANCOM pentru anul 2011 2010.11.04 [Detalii...]
153 Proiect de decizie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2010.10.18 [Detalii...]
154 Proiect de decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizareaserviciului de acces la internet si publicarea parametrilor aferenti 2010.09.27 [Detalii...]
155 Proiecte de decizie privind revizuirea pietelor corespunzatoare serviciilor de linii închiriate - segmente terminale 2010.09.02 [Detalii...]
156 Proiect de decizie privind procedura de autorizare a furnizarii serviciilor de programe audiovizuale 2010.07.19 [Detalii...]
157 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 privind aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2010.07.07 [Detalii...]
158 Caiet de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru în vederea operarii Multiplexului nr.2 de televiziune digitala terestra DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) pe teritoriul României 2010.06.14 [Detalii...]
159 Caiet de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a licentei de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru în vederea operarii Multiplexului nr.1 de televiziune digitala terestra DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) pe teritoriul României 2010.06.14 [Detalii...]
160 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Comunicatii nr. 1.023/2008 privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 2010.06.09 [Detalii...]
161 Proiect de decizie privind determinarea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru 2010.06.09 [Detalii...]
162 Proiect de decizie privind procedura de acordare a doua licente de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune 2010.06.01 [Detalii...]
163 Proiect de decizie privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intra în competenta Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii 2010.04.20 [Detalii...]
164 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national 2010.03.23 [Detalii...]
165 Proiecte de decizie privind revizuirea pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de acces la elemente de infrastructura si serviciilor de acces în banda larga 2010.03.09 [Detalii...]
166 Proiect de decizie privind modificarea sii completarea Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 2009.12.11 [Detalii...]
167 Proiect de decizie privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 2 si 3 la Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicatii pentru serviciul de amator din România 2010.01.22 [Detalii...]
168 Consultare publica privind cedarea de catre societatea comerciala „IL NUMERO ITALIA” S.R.L., reprezentata în românia prin „IL NUMERO ITALIA” S.R.L. MILANO SUCURSALA BUCURESTI, a numarului 118931 pentru servicii de informatii privind abonatii catre SOCIETATEA COMERCIALA „INFOCLICK” - S.A. 2010.01.13 [Detalii...]
169 Proiect de decizie privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii cu valoare adaugata de interes general 2010.12.21 [Detalii...]
170 Proiect de decizie privind unele masuri în domeniul resurselor de numerotatie si resurselor tehnice 2010.12.21 [Detalii...]
171 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie 2010.03.23 [Detalii...]
172 Consultare publica privind modalitatile de implementare a serviciului universal în domeniul comunicatiilor electronice în România 2010.03.19 [Detalii...]
173 Proiect de decizie privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice 2010.02.10 [Detalii...]
174 Proiect de decizie pentru armonizarea utilizarii benzilor de frecvente radio 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz 2009.09.01 [Detalii...]
175 Proiect de decizie privind modificarea tarifelor de portare a numerelor 2010.01.21 [Detalii...]
176 Proiectul Planului de actiuni al ANCOM pentru anul 2010 2009.11.09 [Detalii...]
177 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2009.10.21 [Detalii...]
178 Proiect de decizie pentru aprobarea regulamentului privind realizarea modelului de calculatie a costurilor, bazat pe metoda costurilor complet alocate, de catre Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A. 2009.09.15 [Detalii...]
179 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale 2009.08.20 [Detalii...]
180 Proiecte de decizie privind revizuirea pietelor de gros si cu amanuntul corespunzatoare serviciilor de telefonie la puncte fixe 2009.07.15 [Detalii...]
181 Proiect de deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european 2009.05.07 [Detalii...]
182 Proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2009.03.27 [Detalii...]
183 Proiect de decizie privind stabilirea conditiilor pentru deblocarea terminalelor 2009.01.20 [Detalii...]
184 Proiect de decizie pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr.1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice 2008.12.22 [Detalii...]
185 Proiectul Planului de actiuni al ANC pentru anul 2009 2008.12.22 [Detalii...]
186 Proiect de decizie privind mecanismul de verificare a semnaturilor electronice 2008.12.22 [Detalii...]
187 Proiect de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale 2008.11.27 [Detalii...]
188 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile 2008.11.20 [Detalii...]
189 Proiect de decizie privind procedura de agreare a agentiilor de omologare a dispozitivelor securizate de creare a semnaturii electronice 2008.12.22 [Detalii...]
190 Proiect de decizie privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de servicii postale 2008.11.27 [Detalii...]
191 Proiect de decizie privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali de catre furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului 2008.11.13 [Detalii...]
192 Proiect de decizie pentru armonizarea utilizarii benzilor de frecvente radio 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1747,5 MHz si 1805-1842,5 MHz 2008.10.23 [Detalii...]
193 Proiect de decizie privind modificarea alineatului (1) al articolului 11 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 732/2008 privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz 2008.10.17 [Detalii...]
194 Proiectul caietului de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a doua licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizarii de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de banda larga (BWA) 2008.10.15 [Detalii...]
195 Proiect de decizie privind identificarea pietelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune si radiodifuziune 2008.10.09 [Detalii...]
196 Proiect de decizie privind realizarea comunicatiilor catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 2008.09.24 [Detalii...]
197 Caiet de sarcini pentru desemnarea unui furnizor de serviciu universal care sa puna dispozitia utilizatorilor finali un serviciu de informatii privind abonatii si un registru al abonatilor 2008.08.11 [Detalii...]
198 Proiect de decizie privind procedura de acordare a licentelor de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz si stabilirea cuantumului taxei de licenta pentru acordarea dreptului de utilizare a frecventelor radio în benzile de frecvente 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz 2008.07.21 [Detalii...]
199 Proiect de decizie privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare si a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului de frecvente radio, datorate anual catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei 2008.06.11 [Detalii...]
200 Caiet de sarcini pentru procedura de selectie comparativa de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radioelectrice în vederea furnizarii de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415 / 420-425 MHz 2008.06.02 [Detalii...]

Atenţie!
Textele disponibile în secţiunea “Consultări încheiate“ reprezintă versiuni preliminare, diferite de variantele finale, ale unor acte cu caracter normativ care au fost sau urmează să fie aprobate. Documentele care au fost aprobate se găsesc în secţiunea Decizii ANCOM a acestui site.