ANCOM

Consultari curente internationale

  •  Forumul ERGP dedicat tuturor actorilor interesați de pe piața serviciilor poștale
În data de 18 septembrie, entitățile interesate de sectorul poștal se vor reuni la Bruxelles cu ocazia forumului organizat de Grupul Reglementatorilor Europeni din domeniul serviciilor poștale (ERGP) și de Comisia Europeană.
 
Evenimentul este o invitație la dialog destinată tuturor actorilor europeni din domeniul serviciilor poștale, în special asociațiilor de consumatori și utilizatori de servicii poștale. În cadrul dezbaterilor, participanții vor discuta despre necesitatea modificării reglementărilor poștale, în contextul aprobării Opiniei ERGP privind revizuirea cadrului de reglementare, publicată recent pe site-ul ERGP (la secțiunea Documente).
 
Apariția de noi jucători pe piața comerțului electronic oferă noi oportunități pentru consumatori, dar creează și noi provocări în domeniul reglementării. În acest context, în cadrul dezbaterilor, participanții vor avea ocazia să discute despre impactul comerțului electronic asupra pieței serviciilor poștale și ce reglementări se impun în acest context.
 
Alte subiecte de discuție vor viza necesitatea reglementării pieței poștale internaționale de scrisori, ratele terminale și nevoia de reformare a Uniunii Poștale Universale.
De asemenea, participanții vor avea ocazia să discute Planul de acțiuni al ERGP pentru 2020 și Strategia pe termen mediu 2020-2022, aflate în consultare publică (disponibile la secțiunea ERGP public consultations pe pagina de internet a ERGP). 
Forumul va avea loc la Bruxelles, între orele 9.30-17.00, iar persoanele interesate să participe se potînregistra online până la data de 5 septembrie 2019.
Lucrările se vor desfășura în limba engleză. Mai multe informații legate de eveniment sunt disponibile pe site-ul ERGP (https://ec.europa.eu/growth/content/register-2nd-stakeholder-forum-european-regulators-group-postal-services_en).
 
  • Consultare ERGP: Planul de acţiuni pentru anul 2019 
Grupul Reglementatorilor Europeni din domeniul serviciilor poștale (ERGP) a lansat în consultare publică proiectul Planului său de acțiuni pentru 2019, urmând ca acesta să fie dezbătut în cadrul forumului intitulat „Confluența ecosistemelor digital și poștal – evoluție sau revoluție?” care va avea loc la Bruxelles, Regatul Belgiei, în data de 20 septembrie 2018.Mai multe informații legate de eveniment sunt disponibile pe site-ul ERGP (https://ec.europa.eu/growth/content/ergp-stakeholder-forum-when-digital-meets-postal-evolution-or-revolution_en).
Proiectul Planului de acțiuni al ERGP este disponibil la următorul link https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en, în cadrul secțiunii ERGP Public consultations.
Persoanele interesate sunt invitate să parcurgă documentul și să transmită observaţii şi propuneri în scris, în limba engleză, până la data de 24 septembrie 2019 la adresele de poștă electronică GROW-ERGP@ec.europa.eu și ergp2019@anacom.pt, sau la adresa poștală a Directoratului GROW al Comisiei Europene.
 
  • Forumul ERGP „Confluența ecosistemelor digital și poștal – evoluție sau revoluție?”
În data de 20 septembrie, entitățile interesate din sectorul poștal s-au reunit la Bruxelles cu ocazia forumului organizat de Grupul Reglementatorilor Europeni din domeniul serviciilor poștale (ERGP) și de Comisia Europeană.
Reprezentanți ai tuturor entităților din sectorul poștal (operatori, reglementatori, guverne, asociații de consumatori, uniuni de comerț etc.) au luat parte la sesiuni de discuții și dezbateri cu privire la schimbările datorate creșterii domeniului comerțului electronic și la viitorul reglementărilor poștale.
Domnul Cadete de Matos (viitorul președinte al ERGP în anul 2019 și președintele autorității de reglementare portugheze) a prezentat Planul de acțiuni pentru anul viitor, care a fost publicat spre consultare până la data de 24 septembrie.
Activitățile ERGP se vor concentra anul viitor pe nevoile de reglementare ale sectorului poștal european în perspectiva revizuirii cadrului de reglementare pentru servicii poștale, urmată îndeaproape de implementarea coordonată a Regulamentului privind serviciile de livrare a coletelor transfrontaliere.
Participanții au contribuit activ la dezbateri, exprimându-și opiniile privind activitatea viitoare a ERGP, evoluțiile de pe piața serviciilor poștale și idei privind viitoarele reglementări. Invitația ERGP la un dialog deschis cu toți cei interesați a fost foarte apreciată.
Cu această ocazie, ERGP și-a prezentat noul logo. Noua identitate vizuală corespunde creșterii și dezvoltării ERGP din ultimii ani. Noul logo ia în considerare mediul nou și plin de provocări din sectorul poștal într-o perioadă de expansiune a comerțului electronic și a noilor tehnologii, în care sunt implicate organismele de reglementare naționale.
Jack Hamande (Președinte ERGP): „A fost un dialog fructuos cu toți factorii interesați din domeniu, care ne ajută pe toți în identificarea oportunităților și a provocărilor prezente și viitoare din sectorul poștal”.