Industrie

Parametrii de calitate aferenţi serviciului de acces la internet

Până la data de 20 ianuarie 2012, toţi furnizorii de servicii de acces la internet au obligaţia de a include în contractele încheiate cu utilizatorii finali un set de indicatori de calitate pentru serviciul de acces la internet.
Până la data de 1 ianuarie 2012, furnizorii au obligaţia de a publica o procedură privind măsurarea parametrilor de calitate.
Primele date cu privire la aceşti parametri vor fi făcute publice pe paginile proprii de internet ale furnizorilor până la data de 25 aprilie 2012 pentru perioada de raportare aferentă trimestrului I.
 

Parametri de calitate tehnici

Furnizorii de servicii de acces la internet vor avea obligaţia includerii în contracte a următorilor parametri de calitate tehnici:
  • viteza de transfer a datelor - în contracte vor fi incluse viteza nominală/maximă de transfer a datelor şi viteza minim garantată de transfer a datelor. În cazul în care furnizorul nu asigură o viteză minim garantată, acesta va menţiona explicit în contract şi în condiţiile generale acest lucru. Majoritatea serviciilor de acces la internet sunt de tip „best effort”, calitatea acestor servicii depinzând în foarte mare măsură de modul de planificare a reţelei de către furnizori.
  • întârzierea de transfer, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată;
     
  • variaţia întârzierii de transfer, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată;
  • rata pierderii de pachete, în cazul în care furnizorul asigură o valoare garantată.
ANCOM a realizat şi pune la dispoziţia publicului o aplicaţie interactivă - Netograf.ro - care permite utilizatorilor să măsoare indicatorii de calitate tehnici ai propriului furnizor. ANCOM va realiza şi va publica trimestrial pe statistici cu privire la aceşti indicatori de calitate, astfel încât utilizatorii să îşi formeze o opinie referitoare la calitatea serviciului oferit de furnizorii de servicii de acces la internet.

Parametri de calitate administrativi

Totodată, furnizorii de servicii de acces la internet vor include în contracte şi o serie de parametri de calitate administrativi precum:
  • termenul de la care va începe furnizarea accesului la internet exprimat în zile calendaristice;
  • termenul de remediere a deranjamentelor exprimat în ore;
  • termenul de soluţionare a reclamaţiilor utilizatorilor exprimat în ore.
Furnizorii vor publica trimestrial pe paginile lor de internet valorile parametrilor de mai sus şi, în plus, frecvenţa reclamaţiilor utilizatorului, frecvenţa reclamaţiilor referitoare la deranjamente şi frecvenţa reclamaţiilor privind corectitudinea facturării. Furnizorii vor menţine pe pagina de internet date complete şi exacte cu privire la aceşti indicatori, astfel încât utilizatorii finali să poată accesa şi valorile corespunzătoare ultimelor patru trimestre.

Neutralitatea rețelelor

Neutralitatea rețelelor reprezintă principiul conform căruia toate comunicațiile electronice transmise prin intermediul unei rețele trebuie tratate în mod egal, indiferent de conținut, aplicații, tehnologie, serviciu, echipament (dispozitiv), expeditor sau destinatar. În același timp, principiul neutralității rețelelor permite aplicarea practicilor de management al traficului cu scopul de a asigura optimizarea funcționării rețelelor.

Dezbaterea acestui subiect vizează în principal modalitățile prin care se poate păstra caracterul deschis al rețelei internet, asigurându-se în continuare cea mai bună calitate a serviciului de acces la internet pentru toți utilizatorii, sprijinind inovația în domeniu și respectând drepturi fundamentale, precum libertatea de exprimare și libertatea de a desfășura o activitate comercială, în condițiile în care traficul pe internet crește exponențial, generând investiții și costuri consistente.

ANCOM și-a propus analiza principiului neutralității rețelelor din perspectiva mai multor direcții de acțiune (practici de gestionare a traficului, calitatea serviciului, transparență, aspecte privind competiția și interconectarea IP), analiză care este sintetizată în cadrul Raportului privind neutralitatea rețelelor, al cărui obiectiv este acela de a-i informa pe cei interesați despre acest concept și de a oferi detalii asupra aspectelor tehnice care definesc acest subiect de actualitate la nivel european.